TOEFL – egzamin dla studentów i nie tylko.

Strona główna » TOEFL – egzamin dla studentów i nie tylko.

TOEFL – egzamin dla studentów i nie tylko.

TOEFL to skrót od Test of English as a Foreign Language. Egzamin ten przeznaczony jest dla osób, które pragną ubiegać się o status studenta uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych oraz podejmujących pracę zagranicą.

Na czym polega TOEFL i gdzie go można zdawać?

Egzamin TOEFL jest nastawiony na praktyczne używanie języka w środowisku akademickim i uznawany przez ponad 9 000 uczelni wyższych oraz 11,000 35 instytucji na całym świecie. Honorowany jest również przez zagranicznych pracodawców. Należy jednak pamiętać, że matura międzynarodowa IBO z angielskiego na poziomie HL nie zwalnia z egzaminu TOEFL.
Egzamin ten odbywa się kilkanaście razy w roku w kilku polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu. Jego wyniki ważne są 2 lata. Sprawdza on praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim, słownictwo akademickie, rozumienie języka i oraz zdolność logicznego myślenia i wyciąganie wniosków.

Jak przebiega egzamin TOEFL?

Obecnie TOEFL iBT zastępuje wszystkie starsze wersje egzaminu, wersję PBT (Paper-Based Test) oraz CBT (Computer-Based Test). Egzamin odbywa się na stanowisku komputerowym w ciągu jednego dnia i trwa 240 minut. Pierwsza część zawiera sekcję czytania oraz słuchania. Czytanie zawiera kilka długich tekstów, do których dołączone są pytania. Niekiedy wymagają one parafrazowania lub streszczania treści. Natomiast słuchanie dotyczy nagrań związanych z rozmowami studentów, fragmentami wykładów i dyskusji naukowych. Niestety, na tym egzaminie nagrania można odsłuchiwać jedynie raz.

Po krótkiej przerwie rozpoczynają się dwie kolejne sekcje, mianowicie mówienia i pisania.
Mówienie zwykle odnosi się do życia akademickiego oraz rozwiązywania zadań zintegrowanych połączonych z czytaniem i słuchaniem. Pisanie polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na zadanie zintegrowane oraz napisaniu eseju na zadany temat na 300 słów.

TOEFL sprawdza znajomość jezyka angielskiego

Jak przygotować się do egzaminu TOEFL?

TOEFL sprawdza praktyczne umiejętności używania słówek i konstrukcji, do czego najlepiej można przygotować się, rozwiązując dużą ilość testów.  Naukę najlepiej zacząć kilka miesięcy przed terminem egzaminu. Należy też wypracować taktykę rozwiązywania ćwiczeń w szybkim tempie bez możliwości powrotu do wcześniejszych zadań. Aby uzyskać dobry wynik na egzaminie, dobrze jest zapisać się na specjalny kurs przygotowujący oraz czytać prasę studencką, artykuły naukowe i słuchać wykładów online, aby przyzwyczaić się do słownictwa i konstrukcji zdań.

Jaka punktacja obowiązuje na egzaminie TOEFL?

Wyniki egzaminu TOEFL można uzyskać w ciągu 10 dni od egzaminu, a certyfikat oraz wyniki dla szkół w ciągu 14 dni. W internetowej wersji TOEFL iBT można zdobyć w sumie 120 punktów, po 30 z każdej części. Zdobyta liczba punktów informuje o poziomie zaawansowania. Do punktacji TOEFL przypisuje się następujące poziomy znajomości języka angielskiego:

B1 – 42 – 71 pkt

B2 – 72 – 94 pkt

C1 – 95 – 120 pkt.

Koszt testu różni się nieco w zależności od miejsca zdawania go, ale jego cena waha się od 180 do 325 USD. Obejmuje ona koszt rejestracji, raport wyników i cztery dodatkowe raporty wyników wysyłane pocztą do wybranych uczelni.

Jakie są wymagania amerykańskich uczelni co do wyników TOEFL?

Amerykańskie uczelnie od dawna uznawane są za najlepsze, zarówno według rankingu szanghajskiego, jak i opinii studentów i naukowców. Jakiego poziomu językowego wymagają one od swoich uczniów? Oto kilka przykładów:

Harvard University – 104 pkt
NYU – New York University – 105 pkt
Yale University – 100 pkt
MIT – Massachusetts Institute of Technology – 100 pkt
Caltech – California Institute of Technology – 110 pkt
Princeton – 108 pkt
Stanford Uniwersity 105 pkt
Columbia University – 100 pkt.


Jednak dla większości mniej prestiżowych uczelni amerykańskich wynik powyżej 90 pkt jest już zadowalający.