Kurs angielskiego B1 online: Poziom niższy średnio zaawansowany

Dobrze radzisz sobie w komunikacji. Używasz angielskiego w pracy, podróży czy w sklepie.

Kursy B1 – Intermediate

Nadal głównie korzystamy z książek, materiały jednak są mocno uzupełnione naszymi własnymi. Lekcje na tym poziomie prowadzą tylko native speakerzy. Kursanci z poziomem Intermediate są gotowi już trochę z siebie „wydobyć”, ale wciąż jeszcze jako uczniowie muszą poprawiać zdolności komunikacyjne. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem równowagi pomiędzy mówieniem, słownictwem, gramatyką i słuchaniem.

 • Nadal korzystamy z szerokiej gamy gier i zajęć, aby zainteresować uczniów. Język koncentruje się na słownictwie, słuchaniu, gramatyce i czytaniu.
 • W miarę postępu kursu przeznaczamy więcej czasu na mówienie, a uczniowie czują się swobodniej stają się bardziej pewni siebie.
 • Zachęcamy do używania platformy e-Learningowej po zajęciach: w niej znajdziesz podstawowe zadania domowe i ćwiczenia pisemne, które będą wspierać Twoje zdolności językowe.
 • Zajęcia niezwiązane z książką oparte są na oryginalnych autorskich materiałach
 • RODZAJ KURSU

  ONLINE. Zakres wiedzy dla kursu podstawowego opieramy na podręczniku: „English File Intermediate 4th ed.” Dodatkowe materiały dostarczamy na 36h przed rozpoczęciem zajęć.

 • LEKCJE

  Lekcje odbywają się w trybie 2×60 min lub 1×120 min w tygodniu. Są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych native speakerów

 • GRUPY

  Każda grupa zajęciowa ONLINE liczy do 9 uczestników. Dzięki temu każda osoba ma możliwość skupić się na pracy indywidualnej a także zespołowej.

 • TECHNOLOGIA

  Podczas zajęć używamy komunikatorów ZOOM. Na 36 godzin przed zajęciami nowe materiały zostaną dodane do Twojego konta w chmurze. Po zajęciach zapewniamy dodatkową naukę za pomocą naszej wyjątkowej platformy e-learningowej.

Jest dobrze – jesteś już Intermediate!

Będziemy Cię nadal zachęcać do swobodnej wypowiedzi w języku angielskim z użyciem narzędzi, które mają pokonać Twoje blokady w mówieniu. Nauczymy Cię jeszcze większej ilości słów, wyrażeń. Każdą lekcję rozpoczynamy od szybkiej i efektywnej powtórki tego co już poznałeś. Na każdych zajęciach ćwiczymy rozumienie ze słuchu , włączamy również elementy gramatyki na dopasowanym poziomie.

 • Szczególny nacisk kładziemy na praktykę w mówieniu i nowe słownictwo
 • Części lekcji niezwiązane z podręcznikiem, oparte są na naszych własnych materiałach i są w naturalny sposób wykorzystywane i zintegrowane z kursem
 • Otrzymujesz regularny feedback od swoich nauczycieli – podczas zajęć i online

Kursy Intermediate zostały zaplanowane przez dyrektora Three Lions, który wcześniej był egzaminatorem Cambridge (CAE, CPE, IELTS) oraz nauczycielem w British Council. Nadzoruje on tworzenie materiałów, planów zajęć, co stanowi swego rodzaju gwarancję jakości edukacji jaką od nas otrzymujesz.

INTERMEDIATE – Poziom niższy średnio zaawansowany. Co zyskujesz?

Poziom B1 rozbuduje Twoje słownictwo między innymi o następujące zagadnienia:

 • koligacje rodzinne: nephew, niece, brother-in-law
 • części ciała i organy wewnętrzne: chest, brain, kidneys
 • czas wolny i wakacje: beach, seaside, cruise
 • podróże: excursion, trip, guide
 • pieniądze: money, exchange, cash, ATM
 • ubrania i części garderoby: belt, suit, beanie
 • materiały: cotton, wool, silk
 • gotowanie: boil, fry, bake
 • porządki: dust, mop, vacuum
 • stadia życia człowieka: pregnant, newborn child, old age
 • geografia: hill, lake, forest
 • transport: bus, coach, departures, lorry, truck
 • opowiadanie historii
 • związki między ludźmi

 

 

 

 

 

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 – niższy średnio zaawansowany zna:

 • szyk wyrazów w budowie pytań szczegółowych
 • solidną porcję czasowników nieregularnych
 • zdania względne określające (defining relative clauses)
 • spójniki (so, but, because, although)
 • reguły użycia czasów dla różnych sytuacji i kontekstów (narracja, przyszłość)
 • czasowniki po których następuje bezokolicznik lub końcówka -ing
 • konstrukcję „used to”
 • zerowy, pierwszy oraz drugi okres warunkowy
 • czasowniki modalne: may, might, should
 • przymiotniki zakończone na -ing oraz -ed
 • kwantyfikatory – „too” oraz „enough”
 • przysłówki: quite, rather, hardly
 • zaimki zwrotne
 • porównania – as…as, less..than…

Język pisany możesz trenować z użyciem naszej platformy e-learningowej. Nie prosimy studentów do pisania podczas zajęć ani nie sprawdzamy ich poziomu wiedzy poprzez testy, klasówki czy inne sprawdzianów.

Platforma e-learningowa zapewnia także testy bieżące, gdzie możesz regularnie sprawdzać swój poziom. Kurs Intermediate B1 kończy się specjalnie przygotowanym testem po którym otrzymasz opinię prowadzących i wskazówki dla osiągnięcia dalszych postępów.

Nie masz pewności czy ten poziom jest dla Ciebie? Wykonaj test!

Rzeczywiście czasami dość trudno określić na jakim poziomie językowym jesteś. Dlatego przygotowaliśmy test który pozwala odpowiedzieć na to pytanie i wybrać odpowiedni kurs

Zapisz sie na kurs

undefined