Test ONLINE

Zapraszamy na krótki test z języka angielskiego. Wykonaj test, zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby wybrać idealny kurs dla Ciebie !

/35

Sprawdź, jak dobrze znasz język angielski...

Poniżej znajduje się wejście do testu online, który pomoże Ci się zorientować na jakim jesteś poziomie z języka angielskiego. Idea tego testu jest taka, aby wypełnić go możliwie szybko (najlepiej w ciągu 15 minut). Nie mierzymy tego czasu i nie ograniczamy go. Jakkolwiek z naszej wiedzy wynika, że w ciągu kwadransa można dokonać sprawdzenia samego siebie. Na koniec testu zaprosimy Cię także do kontaktu i umówimy na rozmowę telefoniczną w wygodnych dla Ciebie godzinach. Krótka rozmowa pozwoli nam ustalić jaki poziom kursu byłby dla Ciebie optymalny, aby umożliwić Ci najlepszy możliwy rozwój nie stawiając poprzeczki za wysoko 🙂

Gotowy do startu?

Tim _________ playing computer games.

Last summer, I _________ a great holiday in London.

I work in an office _________ about 15 people.

I _________ speak French when I was 5.

Julie is _________  of the nicest people I know.

This is the __________  film I’ve ever seen.

I can go for a drink with you but I don’t have __________  time.

“__________  worrying! Everything is OK!”

Tim is a vegetarian and has __________  eaten meat.

Coca-Cola is __________ everywhere.

To pass the exam, you need to __________  your knowledge.

I enjoy meeting people of __________ kinds.

“Excuse me. __________  you help me carry this box?”

Call me when you land and I’ll come and ____________ .

The plane was ____________  for 3 hours.

I’ll lend you £50 ____________  you return it tomorrow.

I’m really ____________ in your offer.

I’m thinking ____________  my sister next week.

Learning to drive was more difficult than I ____________ .

Going to university opens up a world ____________ interests.

My father is in ____________ prison . He killed a man!

I don’t know who ate your cake. It ____________ Jim.He likes cakes and I saw him in the kitchen. But I didn’t see him eating anything.

That’s the man ____________ car was stolen last week.

The angry boy ____________  a fire in the old, empty house.

If you had tried harder, we ____________ .

The film ___________  at 7pm so don’t be late.

The hotel is within ______  reach of the town centre

By 2025, I __________  in London for 15 years.

I like ___________  the dentist twice a year.

I was ___________  in Manchester by my grandparents.

_________  a shower, I called my mum on my mobile.

His present problems can be _________  to his difficult childhood.

Don’t pay for everything. Let’s __________ . I’ll pay half and you can pay half.

“The interest rate is almost 30% on this loan!” (B) “Well, Needs must when the devil __________ .

Tim comes from an aristocratic family. He was born with a silver __________  in his mouth.

Dziękujemy za wykonanie testu!