Dni tygodnia w języku angielskim

Home / Nowości / Dni tygodnia w języku angielskim

Dni tygodnia w języku angielskim

W Polsce, po niedzieli nadchodzi poniedziałek, czwartek jest czwartym dniem tygodnia a piątek piątym. Skąd w takim razie wzięły się angielskie nazwy dni tygodnia, i jak funkcjonują w codziennym języku?

Angielski tydzień

Nazwa pierwszego dnia tygodnia Monday pochodzi od łacińskiego określenia dies lunae, czyli day of the Moon – dzień Księżyca. W języku staroangielskim nazwa ta brzmiała kiedyś Monandæg. Popularny Easter Monday – to pierwszy poniedziałek po Wielkanocy, czyli nasz śmigus-dyngus. Z kolei Cyber Monday – to poniedziałek, który następuje po Święcie Dziękczynienia, dzień charakteryzujący się pokaźnymi obniżkami na zakupy online.

Jak się okazuje w języku angielskim oprócz niedzieli i poniedziałku nazwy dni tygodnia wywodzą się z z tradycji i kultury dawnych plemion germańskich. Wtorek po angielsku to Tuesday. Był on dniem poświęconym nordyckiemu bogowi męstwa, wojny, walki i siły– Tyrowi. Nazwa ta powstała od staroangielskiego określenia Tiw’s day. Najpopularniejszym wtorkiem w roku w Anglii jest poprzedzający rozpoczęcie Wielkiego Postu Shrove Tuesday, odpowiednik naszego tłustego czwartku.

Natomiast środa uważana była w brytyjskiej kulturze za dzień mądrości, wiedzy i magii. Według nordyckiej mitologii ich uosobieniem był Odyn, dawniej nazywany Woden, stąd Wednesday to dawny wōdnesdæg, czyli dzień Odyna. W roku pojawiają się dwie ważne środy – Ash Wednesday, czyli Popielec, oraz Good Wednesday Wielka Środa. Z kolei czwartek to Thursday, czyli Dzień Thora -, syna Odyna, boga piorunów, burzy, patrona ogniska domowego i małżeństw. Piątek nosi nazwę Friday. Pochodzi ona od imienia nordyckiej boginii – Frigg, żony Odyna. W wielu korporacjach często spotyka się określenie Casual Friday. Jest to mniej formalny dzień w tygodniu, w którym garnitury zastępuje się jeansami.

Natomiast angielska sobota nazywa się Saturday i pochodzi od Saturn’s Day, czyli dnia Saturna. Z kolei nazwa niedzieli nawiązuje do Słońca, najważniejszej gwiazdy naszego układu słonecznego. Nazwa ta wywodzi się z łacińskiego dies solis, co oznaczało dzień słońca – celebrowany przez pogańskich obywateli Rzymu.

Dni tygodnia funkcjonują w wielu angielskich idiomach.

Skróty od dni tygodnia

W każdym przypadku, nazwy angielskich dni tygodnia zapisujemy wielką literą. Podobnie jak i dla miesięcy używamy też dla nich różnorakich skrótów, które często można spotkać w korespondencji: smsach oraz e-mailach.

Monday – Mo.; Mon.

Tuesday – Tu.; Tue.; Tues.

Wednesday – We.; Wed.

Thursday – Th.; Thu.; Thur.; Thurs.

Friday – Fr.; Fri.

Saturday – Sa.; Sat.

Sunday – Su.; Sun.

Przysłowia i idiomy angielskie

W języku angielskim funkcjonuje wiele nieformalnych powiedzeń, dotyczących nazw dni tygodnia. Należą do nich przysłowia takie jak:

  • Tuesday is the new Monday. – Wtorek jest nowym poniedziałkiem.
  • Whoever laughs on Friday, will cry on Sunday – Kto się śmieje w piątek, będzie płakał w niedzielę.
  • Wednesdays are like Mondays in the middle of the week – Środy są jak poniedziałki w środku tygodnia.
  • Better days are just around the corner. They are called Friday, Saturday and Sunday, – Lepsze dni są tuż za rogiem. Nazywają się piątek, sobota i niedziela.
  • A Sunday well spent, is a week of content Dobrze spędzona niedziela, to tydzień zadowolenia

Oprócz przysłów podobnie jak i w Polsce istnieją różnorakie powiedzenia nazywane „idiomami”, związane z dniami tygodnia:

Monday morning quarterback to ktoś mądry po szkodzie, czyli ktoś kto wie co robić, gdy nie ma to już żadnego znaczenia.A week from next Tuesday – czyli tydzień po następnym wtorku to nieokreślony termin, który prawdopodobnie nigdy nie nadejdzie. Working Saturday to pracująca sobota a Sunday best – najlepsze niedzielne ubranie. W Wielkiej Brytanii funkcjonują też określenia identyczne do używach w naszym kraju, albowiem, ktoś kto rzadko, a przez to słabo, porusza się samochodem to tzw Sunday driver czyli niedzielny kierowca.