Poziom znajomości języka, i jak go ocenić

Strona główna » Poziom znajomości języka, i jak go ocenić

Poziom znajomości języka, i jak go ocenić

Niełatwo jest obiektywnie określić, jaki poziom znajomości języka posiadają poszczególne osoby. Stworzono więc ogólnoeuropejską skalę Common European Framework of Reference for Languages, w skrócie (CEFR).Skala ta składa się z następujących poziomów : beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced, proficiency. Jednakże nie wszyscy orientują się, jakie umiejętności kryją się się pod każdym z poziomów tej skali.

Poziom znajomości języka a skala CEFR

Przedstawioną klasyfikację stworzyła Rada Europy. Składa się ona z sześciu poziomów oznaczonych literą od A do C i cyfrą. Należą do niej:

Początkujący

A1 – Beginner/Elementary,
A2 – Pre-Intermediate,

Średnio zaawansowany

B1 – Intermediate,
B2 – Upper-Intermediate,

Zaawansowany

C1 – Advanced,
C2 – Proficiency.

Początkujący poziom znajomości języka angielskiego

Pierwszy poziom znajomości języka nieoficjalnie określany jest jako A0 czyli begginer, Jest to poziom osoby, która po raz pierwszy styka się z angielskim.

Poziom A1 ( elementary)

Osoba na tym poziomie zaawansowania:

potrafi przedstawić siebie oraz inną osobę,

rozumie i potrafi stosować bardzo proste wypowiedzi dotyczące życia codziennego. Może także wyrazić swoje myśli za pomocą najprostszych i najczęstszych angielskich fraz,

potrafi formułować proste pytania dotyczące np: miejsca, ludzi i rzeczy oraz odpowiadać na tego typu pytania,

potrafi prowadzić prostą rozmowę jeśli rozmówca mówi wolno i zrozumiale,

ma opanowane słownictwo na poziomie około 1200 słów.

Poziom A2 (pre-intermediate)

Student ze znajomością angielskiego na poziomie A2:

w prosty sposób opisuje swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego,

rozumie wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym,

potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach,

ma opanowane słownictwo na poziomie około 1500 słów.

Poziomy znajomości angielskiego – średniozaawansowany

Poziom B1 (intermediate)

Uczeń na tym poziomie:

potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne,

rozumie główne przesłanie prostych tekstów,

jest w stanie poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą ją spotkać w czasie wyjazdu do kraju, w którym mówi się danym językiem,

potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje i zwięźle przedstawić swoje opinie i plany,

ma opanowane słownictwo na poziomie około 2500 słów.

Poziom B2 (upper intermediate)

Osoba znajdująca się na tym poziomie zaawansowania:

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,

potrafi przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka,

potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi,

ma opanowane słownictwo na poziomie 3000 – 4000 słów.

skala znajomości języka pozwala określić twój poziom zaawansowania

Poziomy angielskiego – zaawansowany

Poziom C1 (advanced)

Student ze znajomością angielskiego na poziomie C1:

rozumie trudne teksty, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio,

wypowiada się płynnie i spontanicznie,

nie ma problemu ze swobodnym komunikowaniem się ,

bez problemu formułuje jasne szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, i dobiera argumenty,

ma opanowane słownictwo na poziomie 4000 – 6000 słów.

Poziom C2

Ten poziom jest równoznaczny z poziomem native speakera. Osoba na poziomie C2:

z łatwością rozumie wszystko co usłyszy i przeczyta,

potrafi streszczać informacje i argumenty na podstawie pisanych i ustnych źródeł, spójnie i logicznie przekazując ich treść,

swoje myśli wyraża w sposób klarowny i płynny, rozgraniczając znaczenie złożonych wypowiedzi.

Jak sprawdzić swój poziom angielskiego?

Jeśli nie wiecie, jaki jest Wasz poziom języka angielskiego, warto skorzystać z testów dostępnych w internecie. Tego typu teksty określane są jako tzw. placement tests. Wykonuje się je w większości szkół językowych przed przydzieleniem do właściwej grupy.