Angielski B2 – co powinien znać uczeń?

Home / Poradnik / Angielski B2 – co powinien znać uczeń?

Znajomość języka obcego określa się za pomocą poziomów. Naukę rozpoczyna się od poziomu A1, po czym można dotrzeć do C2 – czyli tzw. językowej perfekcji. Po drodze znajduje się jeszcze poziom B, który najczęściej uzyskują uczniowie i studenci po zakończeniu nauki języka. Jakie elementy języka są niezbędne, aby uzyskać certyfikat znajomości języka B2? 

Angielski B2, czyli Upper-Intermediate stanowi drugi poziom w skali europejskiej. Osoby na tym poziomie mogą pochwalić się nie tylko niemal biegłą rozmową zarówno w nieformalnych, jak i formalnych okolicznościach, ale również odróżniać niektóre akcenty regionalne w języku angielskim. Popełniane błędy są identyfikowane samodzielnie nawet podczas używania złożonej składni. Warto pamiętać, że nie tylko znajomość słówek jest ważna, ale również zasad ortograficznych, gramatycznych oraz stylistycznych. 

Jakie umiejętności językowe są niezbędne na poziomie B2?

Najważniejszą umiejętnością jest prowadzenie rozmowy z rodzimymi użytkownikami danego języka. Według systemu CEFR, czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, angielski B2 opisuje się między innymi:

  • rozumowaniem głównych wątków złożonych wypowiedzi na konkretne oraz abstrakcyjne tematy, a w tym metaforyczne dyskusje w zakresie danej specjalności;
  • umiejętnością porozumiewania się na tyle spontanicznie, oraz płynnie, aby móc przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego bez specjalnego wysiłku zarówno ze strony ucznia, jak i drugiego rozmówcy;
  • formułowaniem szczegółowych wypowiedzi, które charakteryzują się przejrzystością oraz wyjaśniają punkt widzenia ucznia na dany temat włącznie z jego wadami i zaletami. 

Na tym poziomie zasób słownictwa waha się z reguły na poziomie około 3000 do 4000 słów. Angielski B2 pozwala na bezproblemowe rozumienie oraz porozumiewanie się z drugą osobą. Podczas rozmów od ucznia wymagana jest znajomość słownictwa zaawansowanego w zakresie jego specjalizacji. Dzięki temu będzie on w stanie bez problemu porozumiewać się z rodzimymi użytkownikami języka, nie wysilając się, by ich zrozumieć i vice versa. Język angielski jest niezbędny do nauki oraz pracy za granicami kraju. 

Czy znajomość języka angielskiego jest potrzebna w Polsce? 

Znajomość obcych języków stanowi ogromny plus podczas rekrutacji do wielu miejsc pracy. Język angielski często należy do wymaganych umiejętności, u każdego przyszłego pracownika. Angielski B2 gwarantuje płynność w posługiwaniu się językiem zarówno podczas rozmowy, jak i podczas pisania listów, czy prac pisemnych. Na rozmowie kwalifikacyjnej znajomość języka jest dokładnie sprawdzana, dlatego każdy niedobór prędko się pokaże, zwłaszcza jeśli chodzi o specjalistyczne słownictwo zawodowe. 

Warto pamiętać, że sam angielski B2 nie gwarantuje znalezienia pracy. To jedynie narzędzie, które może pomóc w otrzymaniu szansy na nowe doświadczenia zawodowe. Pracodawcy nie zatrudniają swoich pracowników jedynie ze względu na znajomość języka. Praca wymaga przede wszystkim znajomości konkretnej dziedziny i umiejętności związanych z nią. Pamiętaj, niezależnie od języka, musisz rozwijać się w swojej sferze działania. 

Podsumowanie

Angielski B2 to swego rodzaju przepustka do nauki za granicą oraz szansy na otrzymanie dobrej pracy. Znajomość języka na tym poziomie gwarantuje nie tylko doskonałe porozumiewanie się z rodzimymi użytkownikami języka, ale również szansę na zdobycie nowego doświadczenia. Każdy zaznajomiony z angielskim na poziomie B2 z pewnością zwiększy szanse na awans w pracy, jednak musi pamiętać także o kluczowych umiejętnościach wymaganych w danej dziedzinie.