Egzamin First Cerificate in English

Strona główna » Egzamin First Cerificate in English

Egzamin First Cerificate in English

Egzamin First Certificate in English (FCE) weryfikuje Twoją znajomość angielskiego i sprawdza, czy, znasz angielski wystarczająco, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Czym jest First Certificate in English?

FCE jest egzaminem, który wskazuje, że osiągnąłeś znajomość języka angielskiego na poziomie B2, czyli w stopniu średniozaawansowanym. Taki poziom pozwala na swobodne posługiwanie się angielskim w sytuacjach codziennych i zawodowych oraz pozwala komunikować się z native speakerami.

Jak się przygotować do FCE?

Do egzaminu FCE, przygotowują kursy językowe, które, choć wymagają od kandydatów solidnej pracy, sprawiają, że uzyskane efekty są satysfakcjonujące. Są one dokładniejsze, bardziej szczegółowe i wymagające niż inne kursy nieegzaminacyjne. Certyfikat ten jest rozpoznawalny na całym świecie i jest gwarantem wysokiego poziomu znajomości języka. Aby go zdać, musisz naprawdę zacząć rozumieć angielski.

Na czym polega egzamin First Certificate in English?

Egzamin FCE składa się z czterech części. W jednym dniu osoba przystępująca zdaje Reading, Use of English, Writing i Listening. Natomiast część ustna przeprowadzana jest w innym dniu i należy ją zdać ją w parze z innym kandydatem przy dwóch egzaminatorach.

Pierwsza część, Reading and Use of English trwa 1 godzinę 15 minut i zawiera 7 zadań sprawdzających znajomość gramatyki angielskiej, słownictwa oraz rozumienie tekstów pisanych. W części Use of English znajdują się: zadanie wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, słowotwórstwo i parafrazy. W części sprawdzającej czytanie ze zrozumieniem znajdują się 3 teksty z ćwiczeniami.

Następną zdawaną częścią egzaminu jest pisanie – które trwa 1 godzinę 20 min i bada umiejętności tworzenia tekstów nieformalnych i formalnych.

Kolejna część egzaminu to listening trwa ona 40 minut i sprawdza umiejętność słuchania i rozumienia nagrań typu: wywiady, dyskusje, wykłady i przemówienia, rozmowy telefoniczne czy wiadomości. Każde nagranie w tej części jest odtwarzane dwukrotnie.

Ostatnią częścią egzaminu jest mówienie. Dla każdej pary kandydatów przeznaczone jest 14 minut. Na początek należy odbyć krótką rozmowę z egzaminatorem na temat życia codziennego i zagadnień takich jak: praca, szkoła, czy zainteresowania. Podczas drugiej części musimy opisać i porównać dwa obrazki, przy czym czym druga obecna osoba jest proszona o krótki komentarz, a także należy odpowiedzieć na pytania znajdujące się nad obrazkami. W trzeciej części kandydaci muszą porozmawiać ze sobą na temat podany na materiałach egzaminacyjnych. Na końcu egzaminator zadaje dodatkowe pytania.

first certificate in english to egzamin, który warto zdać.

Dlaczego warto jest zdać FCE?

Egzaminy Cambridge English uznawane są przez ponad 25 000 organizacji na całym świecie, wśród nich znajdują się liczni pracodawcy i instytucje międzynarodowe. Ponadto jest on uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w naszym kraju i 2 000 uczelni zagranicznych.

Egzamin FCE pozwala zaliczyć lektoraty angielskiego na studiach w Polsce oraz brać udział w programach wymiany między uczelniami. Jeśli dysponujesz odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala on również uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach młodszych szkoły podstawowej. Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego i umożliwia studia licencjackie w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Po zakończeniu pierwszego etapu nauczania angielskiego egzaminem FCI możesz zacząć przygotowywać się do C1 Advanced (CAE oraz C2 Proficiency (CPE), który świadczy o osiągnięciu dwujęzyczności.

Certyfikat FCE przyda Ci się również, kiedy będziesz poszukiwał pracy. Język angielski na wysokim poziomie to cenna kompetencja, którą warto wskazać w swoim CV. Podnosi ona Twoją wartość na rynku pracy i daje Ci przewagę nad innymi kandydatami.

Inne zalety certyfikatu FCE

Ponadto w przeciwieństwie do innych certyfikatów językowych FCE nie posiada terminu ważności. Nie musisz go powtarzać co 5 lat, a zdanie go raz, daje potwierdzenie wysokich kompetencji językowych na stałe. Dlatego zdanie tego egzaminu pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas.