Zaimki angielskie

Home / English Club / Zaimki angielskie

Zaimki angielskie

Nieznajomość zaimków angielskich często utrudnia nam zrozumienie wypowiedzi albo tekstu. Zaimki angielskie są bowiem jednymi z najważniejszych form jakie powinniśmy nauczyć się na pamięć, nawet jeśli kosztowałoby to nas sporo czasu. Z reguły od nieznajomości zaimków rozpoczynają się nasze problemy z gramatyką angielską, ponieważ kiedy przeoczymy moment, że trzeba się ich nauczyć, przestajemy rozumieć poznawane zaraz po nich struktury. Dlatego warto przyłożyć się do ich zapamiętania, powtarzając je kilkakrotnie.

Zaimki to wyrazy które zastępują nam w zdaniu rzeczowniki w celu uniknięcia powtarzania słów w tekście. Wyróżniamy zaimki: osobowe, w formie dopełnienia, dzierżawcze, zwrotne, wzajemne i wskazujące.

Zaimki angielskie osobowe

Są to słowa, zastępujące podmiot i określające osoby. Należa do nich: I, you he, she, it, we, you, they. np.

John is a teacher. He works at school. – John jest nauczycielem. On pracuje w szkole.

This is Alice. She is very intelligent. – To jest Alicja. Ona jest bardzo inteligentna.

Zaimki angielskie osobowe w formie dopełnienia

Zaimki te pełnią rolę dopełnienia. Mogą przybierać formy:

memnie mi ją
youciebie, tobą, tobie
herją, niej, jej, nią
himjego, jemu, go, nim, mu
itje, jego, go, jemu, nim
usnami, nas, nam
youwam, wami, was
themich, im, nich, nimi

Przykłady zdań:

I saw him in the park. – Widziałem go w parku.

The manager wants to talk to you. – Kierownik chce z tobą porozmawiać.

Tell them to come! – Powiedz im, żeby przyszli.

Zaimki angielskie to zagadnienie nad którym należy popracować.

Zaimki angielskie – przymiotniki i zaimki dzierżawcze

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze mają podobne znaczenie , choć pełnią inną rolę w zdaniu.

Przymiotniki dzierżawcze określają nam rzeczownik, przed którym się znajdują. Zaimki dzierżawcze zastępują ten rzeczownik.

myminemój, moje, moja itd.
youryourstwój, twoje, twoja itd.
herhersjej
hishisjego
itsitsjego, tego
ouroursnasz, nasze, nasza itd.
youryourswasz, wasze, wasza itd.
theirtheirsich

Zdania z przymiotnikamii dzierżawczymi:

Your dog is funny. – Twój pies jest śmieszny.

This is our classroom. – To jest nasza sala.

Her dress is blue.Jej sukienka jest niebieska.

Zdania z zaimkami dzierżawczymi:

This funny dog is yours. – Ten śmieszny pies jest twój.

This classroom is ours..- Ta sala jest nasza.

This blue dress is hers. – Ta niebieska sukienka jest jej.

Zaimki zwrotne – kiedy ich użyć?

Zaimki zwrotne to odpowiedniki polskich form “się” lub “siebie”. Brzmią one:

myself
yourself
herself
himself
itself
ourselves
yourselves
themselves

She’s enjoing herself. – Ona się dobrze bawi

He painted this picture himself. – On sam namalował ten obraz

I has cut myself. – Skaleczyłem się.

Zaimki wskazujące

Zaimki wskazujące konkretyzują o czy mówimy.

this – ten, ta, to,
that – tamten, tamta, tamto,
these – te, ci,
those – tamte, tamci,

This użyjemy, gdy coś jest blisko nas w liczbie pojedynczej a these w mnogiej. Z kolei that określimy rzecz lub osobę, znajdującą się w znaczącej odległości w liczbie pojedyńczej a those w liczbie mnogiej.

Przykłady:

  • Those flower were red .– Tamte kwiaty były czerwone.
  • This cat is black.

Zaimki wzajemne

Zaimki wzajemne istnieją tylko dwa Oznaczają one “siebie nawzajem” lub “wzajemnie”.

Each other użyjemy, gdy mówiąc o dwóch osobach lub rzeczach.
Natomiast one another zastosujemy gdy osób jest więcej, niż dwie.

We must help each other when we need. – Musimy sobie nawzajem gdy tego potrzebujemy.

All the workers in this office hat one another. – Wszyscy pracownicy w tym biurze nienawidzą się nawzajem.