CPE- Certificate of Proficiency in English

Home / Poradnik / CPE- Certificate of Proficiency in English

CPE- Certificate of Proficiency in English

CPE, czyli C2 Proficiency jest certyfikatem, który potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowania zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka i uznawany jest przez tysiące firm i instytucji edukacyjnych na świecie.
Zdanie egzaminu C2 Proficiency oznacza, że możesz zarówno studiować, jak i pracować, posługując się językiem angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania.

Czym jest CPE?

Egzamin C2 Proficiency nazywany też Certificate of Proficiency in English (CPE) wykazuje doskonałe opanowanie języka angielskiego i płynnie posługiwanie się nim w środowisku akademickim i zawodowym.
Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C2 jest dowodem posługiwania się językiem angielskim na poziomie zbliżonym do poziomu „native”; czyli, że osoba posiadająca go nie różni się pod względem znajomości języka od ludzi, który urodzili się i wychowali w kraju anglojęzycznym.

Osoba przystępująca do egzaminu może:

  • rozumieć prawie wszystko, co słyszy lub czyta w języku angielskim,
  • używać i rozumieć język oficjalny, akademicki i potoczny,
  • dyskutować i omawiać subtelne kwestie na tematy bardzo złożone,
  • studiować w języku angielskim posiadając najwyższy poziom jego zaawansowania,
  • prowadzić negocjacje biznesowe na poziomie menedżerskim,
  • rozumieć aspekty różnych form wypowiedzi pisemnej,
  • prowadzić rozmowy w języku obcego na poziomie zarówno abstrakcyjnym, jak i emocjonalnym.

Jak wygląda egzamin CPE ?

Egzamin C2 Proficiency składa się z czterech części. Reading and Use of English, Writing i Listening. Część ustna odbywa się innego dnia.

Reading and Use of English

W sekcji czytania zdający otrzymuje do rozwiązania siedem zadań, w których znajdują się łącznie pięćdziesiąt trzy pytania. Sprawdzają one rozumienie tekstu czytanego różnego typu fabuła, non-fiction, dziennik, czasopisma oraz podręczniki oraz znajomość gramatyki i poziomu słownictwa. Na uzupełnienie testu zdający ma dziewięćdziesiąt minut.

Trzy pierwsze zadania zawierają teksty z lukami. W pierwszym należy je uzupełniać, w drugim wydedukować na podstawie reszty tekstu, jakich słów brakuje, a w trzecim dopasować formę wyrazu do kontekstu. W czwartym zadaniu trzeba przekształcić zdania z użyciem podanego słowa, w piątym odpowiedzieć na związane z tekstem pytania, w szóstym uzupełnić luki podanymi fragmentami, a w siódmym należy wskazać, gdzie w tekście występuje dany element lub stwierdzenie.

Writing

Część, poświęcona sprawdzeniu umiejętności pisania, podzielona jest na dwie sekcje, które trwają łącznie 90 minut. W pierwszej zadaniem zdającego jest napisanie eseju zbierającego argumenty z przeczytanych tekstów, a także zawierającego własną opinię. W drugiej części osoba zdająca otrzymuje pięć zadań, polegających na napisaniu artykułu, rozprawki, listu, raportu albo recenzji, z których wybiera jedno.

Listening

Test ze słuchania trwa czterdzieści minut. Polega ona na wysłuchaniu wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego i odpowiedzenie na 30 pytań związanych z usłyszanym tekstem.

Speaking

Ostatnia, odrębna część egzaminu CPE polega na sprawdzeniu umiejętności mówienia.
Do egzaminu ustnego CPE zdający przystępują w parach. Podczas pierwszej sekcji uczniowie rozmawiają z egzaminatorem przez dwie minuty. Następnie otrzymują jeden lub więcej obrazków i instrukcje na temat tego, co mają zrobić.

Ostatnia część egzaminu trwa dziesięć minut. Pierwszy zdający otrzymuje od egzaminatora kartę z pytaniem oraz przydatnymi sugestiami do sformułowania samodzielnej odpowiedzi. Zadaniem drugiej osoby jest skomentowanie tego, co powiedział jego poprzednik. Po czym wspólnie odpowiadają oni na pytania egzaminatora na ten sam temat.
W kolejnym etapie następuje odwrócenie ról a na końcu czterominutowa dyskusja egzaminatora z kandydatami.

Jak oceniany jest egzamin CPE?

Z egzaminu Cambridge English: Proficiency otrzymać można ocenę A (między 220 a 230 punktów), B (213-219 punktów), C (200-212 punktów) lub C1 (180-199 punktów). W tym ostatnim przypadku ocena C1 potwierdza taki sam stopień płynności językowej jak egzamin CAE.
Reading and Use of English to najszersza część egzaminu i stanowi ona 40 proc. pełnej punktacji, a pozostałe pozwalają uzyskać po 20 proc. punktów.