Test poziomujący – przydatne narzędzie do sprawdzenia poziomu znajomości języka

Strona główna » Test poziomujący – przydatne narzędzie do sprawdzenia poziomu znajomości języka

Test poziomujący – przydatne narzędzie do sprawdzenia poziomu znajomości języka


Test poziomujący, czyli tzw. Placement Test, służy do do sprawdzenia swojej biegłości językowej. Dlaczego warto określić, na jakim poziomie znamy obcy język? Chociażby kiedy chcemy zapisać się na kurs i musimy wybrać odpowiedni jego stopień. Taka wiedza przydaje się również po to, aby poprawnie nazwać swój poziom w CV albo podać go w formularzu pracodawcy.


Poziomy znajomości języka według Rady Europy


Rada Europy ustaliła jednolite kryteria znajomości języków obcych w taki sposób, aby obowiązywały dla wszystkich języków i we wszystkich krajach europejskich. Do tego celu został stworzony tzw. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w skrócie (CEFR – pochodzący od słów Common European Framework of Reference for Languages) określający, jakiej znajomości konkretnego języka można spodziewać się po osobie deklarującej dany poziom, niezależnie od tego, jakiego kraju pochodzi i w jakim systemie była kształcona. Rozróżniamy następujące stopnie znajomości języka.


A1 – beginner – podstawowy wymaga ok. 1 roku nauki
A2 – elementary/preintermediate – niższy średnio zaawansowany uzyskiwany na ogół po 1,5 do 2,5 latach nauki.
B1 – intermediate – średnio zaawansowany wymaga on co najmniej 3 lat nauki.
B2 – upper-intermediate – wyższy średnio zaawansowany można go uzyskać po minimum 4 latach nauki.
C1 – advanced – zaawansowany to co najmniej 5–6 lat nauki.
C2 – proficency – wymaga przeważnie powyżej 6 lat nauki.

Jak prawidłowo określić swój poziom angielskiego?

Aby mieć świadomość, na jakim poziomie znajomości języka jesteśmy, możemy spotkać się z lektorem i poprosić o określenie swoich obecnych kompetencji, wypełnić test poziomujący w szkole językowej lub samodzielnie poszukać w Internecie przykładów testów poziomujących, wykonać je i odnaleźć swój wynik.


Spotkanie z lektorem

Spotkanie z lektorem stanowi najpełniejszą formę sprawdzenia znajomości języka obcego, ponieważ pozwala zweryfikować wszystkie kompetencje językowe, czyli: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie, umożliwia również sprawdzenie znajomości słownictwa i gramatyki.


Test poziomujący w szkole językowej


W każdej profesjonalnej szkole językowej przeprowadza się testy poziomujące wszystkim kandydatom, pragnącym zapisać się na kurs. Są one przeważnie bezpłatne. W niektórych placówkach są one wręcz wymagane, aby prawidłowo dobrać kursanta do grupy i poziomu języka, jaki będzie nauczany na zajęciach. Pozwala on określić, jaki jest Twój aktualny poziom angielskiego, co wychodzi Ci lepiej, a nad jakimi umiejętnościami musisz bardziej popracować.

Test poziomujący ułatwia określić swój poziom językowy.

Test poziomujący w Internecie


Test poziomujący dostępny online to prosty, szybki i zazwyczaj bezpłatny i dostępny dla każdego sposób, aby sprawdzić swój poziom angielskiego, czy też innego obcego języka, którego się uczymy. Możesz je rozwiązać w dowolnym czasie i miejscu, a otrzymane wyniki sprawdzić, gdy tylko je ukończysz.

Dostępne najpopularniejsze testy poziomujące.


EU Test


Jest to test złożony z 50 pytań, który zajmuje ok. 20 minut. Zastosowane w nim pytania ułożone są według stopnia trudności, a wynik podawany jest zgodnie z europejską skalą CEFR.


BridgeEnglish

Ten test sprawdza zarówno znajomość konstrukcji gramatycznych i słownictwa, jak i rozumienie ze słuchu i oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Składa się ze 100 pytań, a na jego wykonanie potrzebujesz 65 minut. Jest to dobry sposób na sprawdzenie znajomości języka, jeśli przygotowujesz się do któregoś z międzynarodowych egzaminów.


ESL Language Studies Abroad

Test składa się z 40 pytań. Wymaga on podawania odpowiedzi wielokrotnego wyboru.


Exam English

Jest to szybki test, złożony z 15 pytań, zajmujący jedynie kilka minut. Strona, na której się on znajduje, oferuje też dodatkowy test z rozumienia ze słuchu. Jest on odpowiedni dla osób powyżej poziomu B1.


Englishtag

Ten test bardziej przydatny dla początkujących, czyli znajdujących się poziomach A0-A2. Zawiera 50 pytań i określa poziom językowy w skali CEFR.

Istnieje oczywiście znacznie więcej testów poziomujących. Aby prawidłowo określić znajomość języka obcego, warto wykonać niezależne od siebie testy poziomujące w kilku wariantach.