Matura rozszerzona z angielskiego – czy warto przygotować się do niej na specjalistycznym kursie?

Matura rozszerzona z angielskiego to niełatwy egzamin.

Matura rozszerzona z języka angielskiego daje większe perspektywy. Przyda się ona osobom, które myślą w przyszłości o filologii angielskiej, lingwistyce lub innej branży wymagającej płynnego posługiwania się językiem. Dla tych, którzy przykładają się do nauki angielskiego, wybór rozszerzonego egzaminu powinien być formalnością. To, co czeka na maturze to jedynie przedsmak wymagań na szczeblu uniwersyteckim. Dlatego też, aby zdać ją jak najlepiej, warto jest pracować z profesjonalistami.

Promocja do: 2023/09/30

1149

Promocja!

MATURA Online

 • Nasz kurs przygotowujący do matury online jest przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do matury rozszerzonej
 • Kurs składa się z 40 x 60 minut zajęć, które odbywają się dwa razy w tygodniu
 • Zapewniamy wszystkie materiały, w tym cyfrową kopię podręcznika i obszerne dodatkowe materiały edukacyjne, do wykorzystania w klasie i do samodzielnej nauki
 • Na zajęciach skupiamy się na rozwijaniu płynności mówienia i słownictwa, jednocześnie zajmując się najbardziej problematycznymi sekcjami egzaminu
 • Nowy semestr rozpoczyna się we wtorek, 17.10.23
SKU: Brak danych Kategoria:

Zapisz się do grupy

Nazwa grupy Dni i godziny Start Koniec Cena Kup
Matura Wt+Czw 18:00-19:00 17.10.23 28.03.23 1149 Zamawiam

Czytaj więcej

Opis

Czas lekcji jest podzielony między nowe słownictwo, mówienie i ćwiczenia gramatyczne, budujące ogólną znajomość języka angielskiego; oraz zajęcia z techniki egzaminacyjnej, pomagające opanować wymagania poszczególnych sekcji egzaminu maturalnego

Lekcje prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowanych polskich lektorów i native speakerów. Oprócz materiałów szkoleniowych, kursanci otrzymują obszerne materiały do nauki po zajęciach, które mogą wykorzystać w domu

Wszystkie materiały są wliczone w cenę – Materiały do nauki są interaktywne, więc nie wymagają drukowania

Materiały do nauki są udostępniane uczniom przed zajęciami, dając im czas na przygotowanie, dzięki czemu uczniowie przychodzą na zajęcia przygotowani i pewni siebie

Po zajęciach nauka jest kontynuowana za pośrednictwem bezpłatnej platformy e-learningowej Three Lions

Nowe materiały są dodawane do naszej platformy e-learningowej po każdych zajęciach, aby dalej rozwijać i konsolidować język nauczony w klasie

Co tydzień studenci są zapraszani na dodatkowe, bezpłatne zajęcia, podczas których rozwijają swoje umiejętności i poznają studentów z innych grup

Semestr kończy się egzaminem online obejmującym cały język z kursu, po którym studenci otrzymują certyfikaty

Czym wyróżnia się matura rozszerzona z angielskiego?


Matura na poziomie rozszerzonym to mieszanka zadań zamkniętych i otwartych. Podzielona jest na sekcje:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstów pisanych,
 • znajomości środków językowych,
 • wypowiedzi pisemnej wymagającej umiejętności tworzenia formalnych tekstów.


W rozumieniu ze słuchu można spotkać się z większą ilością form. Mogą być to rozmowy, komunikaty, instrukcje, wiadomości, dyskusje, wywiady, wykłady, audycje radiowe i telewizyjne. Sprawdzanie ich zrozumienia może mieć różną formę. Można spotkać testy wielokrotnego wyboru, zadania, w których trzeba dopasować zdanie podsumowujące do konkretnej wypowiedzi lub typu prawda/fałsz. Wśród form pisanych, mogą pojawić się: artykuły prasowe, teksty literackie recenzje, czy wywiady.

Wypowiedzi ustne na rozszerzonej maturze z angielskiego powinny być dłuższe i bardziej rozbudowane. Mogą dotyczyć wyjaśnienia sposobu obsługi jakichś urządzeń czy też przedstawienia w logicznym porządku argumentów za i przeciw. Trzeba też przygotować się na zabranie głosu w dyskusji, wyrażenie opinii, komentowania czy spekulowania co do przyczyn różnych zdarzeń.

Z kolei wypowiedzi pisemne mogą wymagać bardziej zaawansowanych form sporządzania tekstu, np. oficjalnego listu lub rozprawki czy eseju. Może pojawić się również polecenie streszczenia tekstu lub rozwinięcia notatki, czy ogłoszenia. W części pisemnej należy wykazać się opanowaniem bogatszego słownictwa niż w wariancie podstawowym.

Matura rozszerzona z angielskiego – jak przelicza się wyniki?


W procesie rekrutacji wyniki z języka angielskiego zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

 • poziom rozszerzony – Wynik z egzaminu jest równy liczbie punktów procentowych, czyli 1% to 1 punkt,
 • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez współczynnik 0,45, czyli 1% = 0,45 punktu.


Maksymalny wynik to:

 • 100 pkt za egzamin z angielskiego zdawany na poziomie rozszerzonym.
 • 45 pkt za egzamin z angielskiego zdawany na poziomie podstawowym.
Matura rozszerzona z angielskiego daje wiele możliwości.

Co daje matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Rozszerzona matura z angielskiego jest na rynku pracy wiarygodnym potwierdzeniem znajomości języka, i jest traktowana przez pracodawców jako gwarancja rozumienia, pisania i czytania w tym języku. Daje też ona realne podstawy do podjęcia studiów językowych. Z taką maturą można np. podjąć studia na kierunku lingwistyka lub filologia angielska dające pełne przygotowanie zawodowe do pracy tłumacza, czy nauczyciela, a nawet biznesmena.

Również większość dobrych uczelni w wymaganiach rekrutacyjnych umieszcza zdany egzamin dojrzałości z języka nowożytnego i jego dobra znajomość oczekiwana jest od kandydatów na wszelkie studia.

Oczywiste jest, że dobra znajomość angielskiego daje szansę zarówno na lepsze stanowisko i wyższe zarobki, jak i możliwość korzystania z większej ilości materiałów naukowych, a także swobodę podróżowania.


Matura rozszerzona z angielskiego — jak się przygotować?


Jedna z najważniejszych rzeczy, jaką powinno się zrobić, przygotowując do rozszerzonej matury z języka angielskiego, to zapoznanie się z arkuszami egzaminacyjnymi z poprzednich roczników. Są one dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ponadto bardzo istotne jest, aby zapoznać się z techniczną stroną zdawania egzaminu. Warto też poznać korzystne strategie i sposoby rozwiązywania zadań, które pozwalają osiągnąć jak najlepsze wyniki. Najlepiej zrobić to na kursie przygotowującym do matury pod opieką specjalistów.

Kurs przygotowawczy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pozwoli rozwinąć umiejętności językowe i istotne techniki egzaminacyjne. Wykładowcy doskonale znają pułapki, przygotowane przez egzaminatorów i uczą oni skutecznie je omijać. Podczas kursu z reguły kilkakrotnie realizuje się próbne matury i omawia uzyskane wyniki.