Jak zdać egzamin ośmioklasisty z najlepszym wynikiem?

Home / Poradnik / Jak zdać egzamin ośmioklasisty z najlepszym wynikiem?

Jak zdać egzamin ośmioklasisty z najlepszym wynikiem?

Wkrótce po raz kolejny zacznie się nowy rok szkolny. Dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej będzie to rok przełomowy i kończący pierwszy etat nauki. Jego zwieńczeniem jest egzamin ośmioklasisty, w którego skład wchodzi również egzamin z języka obcego. Jak przygotować się do niego, aby na zakończenie szkoły wypaść jak najlepiej, i tym samym zapewnić sobie miejsce w wymarzonej szkole średniej?

Egzamin ośmioklasisty — z czego się składa?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to egzamin obowiązkowy, na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej. Zdaje się go ostatniego, trzeciego dnia i trwa on 90 minut.
Odbywa się w formie pisemnej i liczy od 45 do 55 zadań, na które składają się następujące zagadnienia:

 • rozumienie ze słuchu, którego dotyczy od 12 do 14 zadań
 • znajomość funkcji językowych testowana w od 10 do 12 zadaniach
 • rozumienie tekstów pisanych sprawdzane w od 12 do 16 zadaniach
 • znajomość środków językowych testowana w od 10 do 12 zadaniach
 • wypowiedź pisemna licząca 50-120 wyrazów.

Wśród zadań, jakie należy wykonać na egzaminie, znajdują się zadania zamknięte oraz otwarte takie jak:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • dobieranie,
 • układanie zdań z podanych elementów
 • zadania z lukami,
 • odpowiedzi na pytania,
 • parafraza zdań,
 • tłumaczenie na język angielski.
Egzamin ośmioklasisty to pierwszy znaczący egzamin w szkolnej karierze.

Egzamin ośmioklasisty – rozumienie ze słuchu

Ta znajdująca się na początku część egzaminu polega na wysłuchaniu nagrań i odpowiedzeniu na dotyczące nagrań pytania. Są to pytania zamknięte polegające na uzupełnieniu luk, dobieraniu słów, a także tzw. pytania wielokrotnego wyboru. Potrzebne do wykonania zadania nagrania odtwarzane są dwukrotnie.
Zanim egzaminator puści nagranie, warto zapoznać się z pytaniami do niego. Pozwoli to dowiedzieć się, na co trzeba zwracać uwagę podczas wysłuchiwania nagrania.


Egzamin ośmioklasisty – znajomość funkcji językowych


Ta część egzaminu polega na sprawdzeniu znajomości wyrażeń i zwrotów używanych w codziennych sytuacjach. Do opisów sytuacji należy dobrać właściwe odpowiedzi. Zadania do wykonania to przede wszystkim pytania wielokrotnego wyboru i uzupełnianie luk.Egzamin ośmioklasisty – rozumienie tekstów pisanych


Część dotycząca rozumienia tekstów pisanych wymaga przeczytaniu tekstu i odpowiedzenia na pytania postawione na jego podstawie. Mogą się pojawić się w niej pytania wielokrotnego wyboru i uzupełnianie luk. Bywają także pytania zadawane w języku polskim dotyczące tekstu w języku angielskim. Odpowiedzi na nie należy udzielić w języku polskim. Testują one jednak znajomość gramatyki i słownictwa angielskiego.


Znajomość środków językowych


Ta część testu sprawdza znajomość gramatyki za pomocą zadawania pytań wielokrotnego wyboru, zadań dotyczących tłumaczenia zdań na język angielski, oraz polegających na dobieraniu i uzupełnianiu luk.

Wypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemna wymaga napisania krótkiego tekstu w języku angielskim. Może to być: notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pocztówka czy wiadomość e-mail o długości od 50 do 120 wyrazów. Należy w niej zawrzeć informacje podane w poleceniu. Istotne jest, aby napisany tekst zmieścił się w limicie słów.

Przygotowanie do egzaminu ośmioklasisty – samemu czy na kursach?


Pamiętajmy, że egzamin ósmoklasisty to egzamin językowy i aby go dobrze zdać, należy opanować wiele strategii egzaminacyjnych przydatnych później w dalszej nauce języka angielskiego, dlatego warto popracować nad nimi na kursie wspólnie ze specjalistami, którzy potrafią je w jak najlepszy sposób pokazać i przećwiczyć.

Ponadto oprócz typowych ćwiczeń egzaminacyjnych każdy kurs dodatkowo uczy również samego języka, a niektóre ćwiczenia trudne są do przeprowadzenia bez pomocy drugiego rozmówcy, czy też osoby kompetentnej, która sprawdzi napisany tekst, czy poprawność wykonanego ćwiczenia, jednocześnie tłumacząc, na czym polegają popełnione błędy i jak ich uniknąć na przyszłość.

Oczywiście każdemu uczniowi niezbędne jest również samodzielne zgłębianie wiedzy np. praca ze słownikiem, samodzielne czytanie, odtwarzanie nagrań w języku angielskim, czy też domowe ćwiczenia utrwalające wiedzę.

Udział w dobrym kursie przygotowującym do egzaminu ośmioklasisty wraz z samodzielnym powtarzaniem materiału i regularnym kontakcie z językiem z pewnością przyniesie efekt, w postaci świetnych wyników oraz harmonijnie rozwijających się kompetencjach językowych.