Jak ustalić cel językowy?

Home / Poradnik / Jak ustalić cel językowy?

Jak ustalić cel językowy?

Prawidłowo sformułowany cel jezykowy ułatwia uczenie się.

Jeśli planując naukę języka, swoje zadanie formułujesz „Chcę nauczyć się angielskiego” jest to istotny błąd, bo powyższe założenie nie jest celem. Jest to jest bardziej coś w rodzaju marzenia, gdyż nie da się nauczyć języka na 100 procent. Założenie „Chcę nauczyć się angielskiego” to cel zbyt ogólny. Aby sformułować cel językowy, trzeba go rozebrać na mniejsze części składowe i konsekwentnie realizować krok po kroku.

Cel językowy metoda SMART

Aby skutecznie wyznaczyć cel językowy, dobrym rozwiązaniem jest tzw. technika SMART

Samo to słowo w języku angielskim oznacza mądry ale S.M.A.R.T. jest akronimem od angielskich słów:
S – specific
M – measurable
A – achievable
R – relevant
T – timescaled.

Oznacza on, że każdy cel językowy powinien zgodnie z nim być:
• specific, czyli konkretny, a nie ogólny.
• measurable, czyli mierzalny – czyli możliwy do oceny, w jakim stopniu udało się go zrealizować.
• achievable, czyli osiągalny. Jeśli założony cel będzie zbyt ambitny, większość osób szybko się zniechęca i przestaje wierzyć, że go zrealizuje.
• relevant, czyli istotny. Musi stanowić jakąś wartość dla osoby, która go zakłada.
• timescaled, czyli określony w czasie — musi mieć swój termin realizacji.

Cel językowy powinien posiłkować się właściwym planem.

Jak należy formułować cel językowy?

Aby prawidłowo sformułować cel i podnieść swoja motywację do nauki nowych słówek, musisz zastanowić się nad następującymi aspektami:

Cel językowy aspekt SPECIFIC – czyli jakich słówek chcesz się uczyć?

Należy zastanowić się jakiej dziedziny mają nowe słówka dotyczyć. Czy to będą czasowniki nieregularne, ubrania, meble itp?

MEASURABLE jako aspekt celu

Musisz zastanowić się jak będziesz w stanie sprawdzić swoją wiedzę, czyli „chcę nauczyć się konkretnej ilości nowych czasowników nieregularnych, z których odpytam się przy pomocy aplikacji X.”

ACHIEVABLE

Jeśli założymy, że chcemy nauczyć się naraz wszystkich istniejących czasowników nieregularnych jest to cel bardzo trudny do osiągnięcia. Gdy zakładamy na początek 30, to nie jest to zadanie ponad nasze siły, czyli „chcę nauczyć się 30 nowych czasowników nieregularnych, z których odpytam się przy pomocy aplikacji X.”

Na etapie wyznaczania celu, w takim aspekcie warto także zastanowić się: czy dysponujesz wystarczającą ilością czasu na realizację swojego celu oraz czy sam będziesz pracował nad jego realizacją, czy potrzebujesz czyjejś pomocy.

Aspekt RELEVANT

Aby wyznaczyć cel w tym aspekcie, powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego słownictwa najbardziej Ci brakuje, i w jakich sytuacjach chcesz je wykorzystać. ” Chcę nauczyć się 30 nowych czasowników nieregularnych, z których odpytam się przy pomocy aplikacji X. potrzebnych mi do sporządzenia relacji z wydarzenia sportowego, którą chcę zamieścić na blogu.”

Aspekt TIMESCALED

Ważne jest ile czasu sobie na to dajesz. Jeśli Twoja relacja powinna ukazać się za 3 dni, pozostaw sobie jeden dzień na jej sporządzenie a 2 dni daj sobie na naukę potrzebnych Ci słówek. Twój cel sformułowany jest teraz właściwie. „Chcę nauczyć się 30 nowych czasowników nieregularnych, z których odpytam się przy pomocy aplikacji X. niezbędnych do napisania relacji przez 2 najbliższe dni.”

5 zasad ustalania celu językowego

Do wyznaczania celu możemy sformułować 5 głównych zasad, stąd wyznaczając sobie cel w nauce języka zastanów się:

czego konkretnie chcesz się nauczyć – zakres wiedzy, jaka jest Ci potrzebna,

nad zmierzeniem efektów swojej pracy,

nad planem działania, w którym wyznaczysz konkretne zadania,

dlaczego ten cel jest dla Ciebie ważny,

datą osiągnięcia celu.

Pamiętaj, że, systematyczne działanie w jakimś celu bardzo wpływa na jego efektywność. Rozpisz sobie cele na kartce, biorąc pod uwagę ile czasu faktycznie jesteś w stanie poświęcić na naukę języka.
Musisz też zawsze wiedzieć po co chcesz zrealizować konkretny cel, bo bez tego, nie będziesz czuł zadowolenia z jego realizacji. Cele nie powinny być zbyt trudne i zbyt ambitne, ale nie powinny być też zbyt łatwe. Nie będą one bowiem wówczas sprawiać satysfakcji.
Śledząc zasady metody SMART przeanalizujesz, co chcesz osiągnąć – dokładnie zaplanujesz swój cel i skupisz się na tym, co jest dla Ciebie naprawdę istotne.