Jak ćwiczyć wymowę angielską?

Strona główna » Jak ćwiczyć wymowę angielską?

Jak ćwiczyć wymowę angielską?

Oczywiste jest, że wymowa angielska różni się od zapisu poszczególnych słów. Na początku każdy początkujący uczeń stara się jedynie w miarę prawidłowo wyartykułować wyrazy, skupiając się bardziej na zapamiętaniu ich znaczenia i prawidłowym użyciu. Z biegiem czasu u bardziej zaawansowanych pojawia się potrzeba doskonalenia wymowy, by przypominała ona sposób mówienia native speakerów. Jak więc pracować nad swoją angielską wymową?

Wymowa w danym języku jest prawidłowa wówczas, gdy rozumieją Cię osoby, z którymi w nim rozmawiasz a w szczególności jego naturalni mówcy. Warto zdać sobie sprawę, że wymowa angielska to nie tylko brzmienie słów i liter. Obejmuje ona również takie aspekty jak: intonacja (wznosząca się lub opadająca), akcent słowny lub zdaniowy, czyli nacisk położony na konkretne sylaby, lub słowa, a także oraz mowa łączona wpływająca na inne brzmienie słów w wypowiedzi dłuższej niż artykułowanych osobno.

Prawidłowa wymowa angielska bazuje na słuchaniu

Słuchanie wypowiedzi w języku angielskim to skuteczne ćwiczenie, zarówno na rozumienie, jak i wymowę. Polega ono na właściwym naśladowaniu dźwięków. Warto więc słuchać jak najwięcej swoich ulubionych piosenek, nagrań i podcastów i usiłować powtarzać zasłyszane słowa zwroty i zdania.

Łam język ile się da.

Innym sposobem doskonalenia wymowy jest powtarzanie angielskich łamańców językowych, inaczej tongue twisters, umożliwiających przyzwyczajenie własnego aparatu mowy do właściwego wymawiania kolejnych głosek. Skuteczną metodą jest najpierw powolne przeczytanie twistera ze szczególną koncentracją na sylabach, słowach lub ich grupach, które wymówienie sprawiają największą trudność. Z czasem zaczynamy mówić je coraz szybciej, starając się nie tracić jednocześnie poprawności wymowy.
Najbardziej popularne z tonguetwisterów to:

Peter Piper picked a peck of pickled peppers
A peck of pickled peppers Peter Piper picked
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood
As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood.

She sells seashells by the seashore

Red lorry, yellow lorry (x10)

Warto jest ćwiczyc wymowę w języku angielskim.

Wymowa angielska a nagrania swoich wypowiedzi

Warto jest nagrywać swoje wypowiedzi. Dlatego nagrywaj krótkie wypowiedziane lub dłuższe przeczytane zdania. Odsłuchuj te nagrania i staraj się przećwiczyć te ich fragmenty, których wymowa sprawiła Ci trudność.

Zapoznaj się z zapisem fonetycznym.

Międzynarodowy alfabet fonetyczny (IPA) przedstawia poszczególne dźwięki za pomocą symboli graficznych. Znajomość zapisu fonetycznego poszczególnych dźwięków jest bardzo przydatna, ponieważ każdy słownik zawiera transkrypcję słów, za jego pomocą. W nauce zapisu fonetycznego może dopomóc Ci aplikacja Sounds Right.

Poznaj pary minimalne.

Pary minimalne to słowa, o bardzo podobnej wymowie różniące się tylko jednym dźwiękiem, na przykład ship i sheep albo chip i cheap czy bat i bet. Najlepiej jest posłuchać nagrań kilku par minimalnych i postarać się rozpoznać ich brzmienie. Warto też wymawiać je po usłyszeniu.

Ćwicz wymowę poszczególnych głosek.

Z czasem nasze usta przystosowują się do wymawiania różnorodnych dźwięków. Jeśli jednak nie występują one w naszym języku ojczystym, artykulacja niektórych z nich jest trudna. W wymowie ich pomagają ćwiczenia. W internecie odnaleźć możesz wiele filmików prezentujących, jak wymawiać różne angielskie dźwięki i w jaki sposób należy ćwiczyć ich wymowę. Najlepszym sposobem na trenowanie trudnych specyficznych spółgłosek takich jak /θ/ i /ð/ jest ćwiczenie ich wymowy przed lustrem. Lektorzy i korepetytorzy zazwyczaj pokazują jak umieścić język między zębami i wymówić słowa takie jak thing czy that.

Z czasem zauważysz, że Twoja wymowa robi się coraz lepsza i rodowitym mówcom języka angielskiego łatwiej jest Cię zrozumieć.