Egzaminy Cambridge YLE dla dzieci

Strona główna » Egzaminy Cambridge YLE dla dzieci

Egzaminy Cambridge YLE dla dzieci

Egzaminy Cambridge YLE służą pokazaniu uczniom, co już potrafią.
Poziom zaawansowania testu, czyli poziom Starters, Movers lub Flyers – powinien być polecony przez nauczyciela, który znając materiał realizowany z uczniami, może zarekomendować wybór danego poziomu testu.

Czym są egzaminy Cambridge YLE dla dzieci?

Testy Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers zostały skonstruowane tak, aby w przyjemny sposób pokazać dzieciom, ile już umieją. Testy Cambridge English dla dzieci (YLE) opracowano, by móc ocenić to, w jakim stopniu dzieci 7 -12-letnie opanowały język angielski.
Testy Cambridge dla dzieci (YLE) dostępne są na trzech poziomach trudności.

 • (Pre A1 Starters,
 • A1 Movers
 • A2 Flyers),

Testy te monitorują postępy dzieci w nauce języka i zachęcają je do dalszej pracy nad językiem.

Jakie zalety mają egzaminy Cambridge YLE?

Testy Cambridge YLE:

 • odzwierciedlają kompetencje językowe dziecka,
 • obejmują odmianę brytyjską i amerykańską języka angielskiego,
 • pozwalają dzieciom w przyjazny sposób doświadczyć pierwszych kontaktów z egzaminami, ponieważ przebiegają bezstresowo,
 • wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, i przygotowują do zdawania coraz trudniejszych egzaminów.
 • kończą się zawsze pozytywnym rezultatem,
 • mają przyjazną dla dzieci formę.
Egzaminy Cambridge YLE dla dzieci to świetny sposób sprawdzenia wiedzy.

Z czego składają się egzaminy Cambridge YLE?

Każdy test Cambridge YLE składa się z trzech części i trwa od 45 min do 75 min. W jego zakres wchodzą:

 • Czytanie i pisanie,
 • Rozumienie ze słuchu,
 • Mówienie.

Jak oceniane są egzaminy Cambridge YLE?

Każdą z części testu egzaminatorzy oceniają osobno. Części „Listening” i „Reading and Writing” sprawdzają egzaminatorzy w Cambridge a część ustna oceniana jest na miejscu . Wyniki testu podawane są są po około czterech tygodniach.

Ile punktów należy zdobyć, aby zdać?

Każde dziecko, podchodzące do egzaminów YLE dostaje certyfikat ma którym widoczna jest ilość zdobytych przez nie tzw„tarcz”. Z każdej części testu można uzyskać maksymalnie 5 „tarcz”, a uzyskany wynik wskazuje, czy dziecko jest gotowe do nauki na kolejnym poziomie.

Czym różnią się poszczególne egzaminy Cambridge YLE?

Pre A1 Starters

Pre A1 Starters umożliwia 8-10 letnim dzieciom zrozumienie podstawowego angielskiego, z jakim mogą spotkać się w internecie, książkach, filmach i piosenkach. Dzieci te z reguły mają za sobą rok lub około 100 godzin nauki angielskiego i powinny znać i umieć używać około 300 słów.
Pre A1 Starters jest pierwszym z trzech egzaminów Cambridge YLE Skupia się on na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Test A1 Movers

Test A1 Movers to drugi z testów stworzony specjalnie dla dzieci i pomaga on 9-11letnim uczniom zrozumieć dłuższe zdania oraz uczy jak rozpocząć rozmowę Pokazuje on rozwijać znajomość języka i robić dalsze postępy w angielskim.
Wszystkie testy Cambridge English dla najmłodszych poruszają tematykę bliską dzieciom i pomagają w rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim. Dzieci przystępujące do A1 Movers mają zazwyczaj za sobą trzy lata albo około 175 godzin nauki angielskiego i powinny znać około 600 słów.

Test A2 Flyers

Test A2 Flyers to trzeci z testów przeznaczonych dla najmłodszych uczniów, którzy uczą się angielskiego od pewnego czasu i mają za sobą około 250 godzin nauki. Osoby, które zdały ten egzamin posiadają znajomość języka określoną przez Radę Europy jako poziom podstawowy. Poziom ten odpowiada również egzaminowi KET. Dzieci po jego zdaniu powinny mieć opanowane około 1000 słów.

Test A2 Flyers ułatwia on 10-12-letnim dzieciom rozpoczęcie samodzielnego pisania i mówienia po angielsku i stanowi on kolejny krok w nauce języka dla dziecka, które zdało wcześniej A1 Movers. Egzamin ten wykazuje, że dzieci radzą sobie w używaniu na co dzień mówionego i pisanego języka angielskiego na poziomie podstawowym.
Jeśli porównujemy trzy egzaminy Cambridge YLE, A2 Flyers to egzamin o najwyższym poziomie zaawansowania.