Egzamin TOEIC

Strona główna » Egzamin TOEIC

Egzamin TOEIC

Egzamin TOEIC, czyli Test of English for International Communication, to test praktycznego angielskiego w międzynarodowym środowisku pracy. Sukces egzaminu TOEIC wśród firm i instytucji polega na jego nastawieniu na biznesowy i biurowy kontekst oraz praktyczne umiejętności związane z pracą. Natomiast nie sprawdza on znajomości języka ogólnego czy znajomości struktur językowych. Wyróżnia go przede wszystkim prostota oraz brak konieczności deklarowania na starcie poziomu.

Czym jest egzamin TOEIC?

Egzamin TOEIC (Test of English for International Communication) to egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla profesjonalistów i firm. TOEIC dzieli się na dwie części, jedna sprawdza bierną znajomość języka (słuchanie i czytanie) a druga produktywną (mówienie i pisanie). Można przystąpić do obu części egzaminu lub tylko do jednej z nich,
Test of English for International Communicatio
n poświadcza znajomość języka angielskiego w środowisku pracy. Sprawdza on umiejętność radzenia sobie w anglojęzycznych sytuacjach zawodowych i ocenia poziom znajomości języka angielskiego, z którym spotkamy się w biurze, w pracy z dokumentami firmowymi, podczas rozmów ze współpracownikami, na różnego rodzaju spotkaniach roboczych oraz biznesowych, a także podczas komunikacji z klientami. Stworzony został w odpowiedzi na potrzeby pracodawców i uznawany jest nie tylko przez firmy, ale przez różnego rodzaju organizacje i instytucje państwowe.
Egzamin TOEIC jest jeden dla wszystkich poziomów językowych. Do tych samych egzaminu podchodzą osoby zarówno początkujące, jak i zaawansowane. Przystępując do niego, nie trzeba deklarować, czy pragniesz sprawdzenia języka na poziomie podstawowym jak FCE, czy zaawansowanym jak CAE. Uzyskany przez Ciebie wynik wskaże Twój faktyczny poziom angielskiego.

TOEIC sprawdza znajomosc jezyka w środowisku biznesowym.

Z czego składa się egzamin TOEIC?

TOIEC składa się z dwóch modułów: Listening & Reading, a także Speaking & Writing.
Moduł Listening & Reading dzieli się na dwie części:

Listening złożony ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Należą do nich interpretacje zdjęć, pytania i odpowiedzi, dialogi oraz dłuższe wypowiedzi. Trwa 45 minut, a możliwe w niej do uzyskania jest 495 punktów.

Reading jest również złożony ze 100 pytań wielokrotnego wyboru polegających na uzupełnianiu zdań, rozpoznawanie błędów oraz odpowiedzi do różnej długości tekstów, ale trwa aż 75 minut. Natomiast możliwa ilość punktów do uzyskania w niej jest taka sama 495 punktów.

Moduł Speaking & Writing można zdawać w całości na komputerze,
Część Speaking zawiera 11 pytań, a suma, która możliwa jest z nich do uzyskania to 200 punktów. Trwa ona 20 minut.

Część Writing składa się z 8 zadań, z których również można dobyć 200 punktów i trwa 60 minut.

Jak oceniany jest egzamin TOEIC?

TOEIC mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1, a jego wynik otrzymywany jest w postaci punktów od 10 do 990. W zależności od wyniku certyfikaty TOEIC mają różny kolor.

  • 10 – 215 punktów: certyfikat pomarańczowy,
  • 220 – 465 punktów: certyfikat brązowy,
  • 470 – 725 punktów: certyfikat zielony,
  • 730 – 855 punktów: certyfikat niebieski,
  • 860 – 990 punktów: certyfikat złoty.

Jakie instytucje uznają TOEIC?

Wyniki egzaminów TOEIC są uznawane za poświadczenie znajomości angielskiego w dużych korporacjach, wielu firmach w naszym kraju, instytucjach publicznych należy do nich również Służba Cywilna, a także na wielu uniwersytetach.
Uznawany jest on przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Certyfikaty TOEIC daje uprawnienia:

  • Pilota wycieczek – Wynik 785 punktów z egzaminu jest w tym wypadku formalnym potwierdzeniem wymaganego poziomu kompetencji językowych.
  • Urzędnika mianowanego Służby Cywilnej – Wynik 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Certyfikat TOEIC jest ważny dwa lata.