Daty – jak pisać poprawnie?

Home / Nowości / Daty – jak pisać poprawnie?

Daty – jak pisać poprawnie?

Kiedy piszemy list albo maila często nie wiemy jak poprawnie zapisać daty w języku angielskim. Potrafią być one czasami nieco mylące i wprowadzające nas w zakłopotanie. Umiejętność prawidłowego podawania i odczytywania dat po angielsku nie sprawia jednak problemów, jeśli opanowałeś właściwie liczebniki porządkowe, miesiące, dni tygodnia i lata.

Daty – zapis dni w postaci liczebników porządkowych

1st – the first – pierwszy

2nd – the second – drugi

3rd – the third – trzeci

4th – the fourth – czwarty

Później do kolejnych cyfr dodajemy litery th aż do 20th z wyjątkiem

5th – the fifth – piąty

12th – the twelfth – dwunasty

20th – the twentieth – dwudziesty

30th –the thirtieth – trzydziesty

Końcówka liczby pozostanie taka sama, nawet jeśli sa to liczby większe ale kończą się one cyfrą 1, 2 lub 3. :

23rd –the twenty third

22nd- the twenty second

31st – the thirty first

Daty – zapis miesięcy

W języku angielskim 12 miesięcy wraz ze skrótami zapisujemy w następujący sposób:

January – Jan.

February – Feb.

March – Mar.

April – Apr.

May – May

June – Jun.

July – Jul.

August – Aug.

September – Sept.

October – Oct.

November – Nov.

December – Dec.

Zapis dni tygodnia

Dni tygodnia także posiadają swoje skróty:

Monday – Mon.

Tuesday – Tue. lub Tues.

Wednesday – Wed.

Thursday – Thur. lub Thurs.

Friday – Fri.

Saturday – Sat.

Sunday – Sun

Daty - dobrze znać sposób ich zapisu.

Daty – zapis lat

Aby prawidłowo odczytać rok do roku 2000 potrzebujemy liczebników do 99. W języku angielskim rok zwykle dzielimy na dwie części i odczytujemy je oddzielnie:

1976 – nineteen seventy- six

1830 – eighteen thirty

1165 – eleven sixty-five

1652 – sixteen fifty-fwo

Róznica powstaje po roku 2000. Czytamy go jako two thousand, a lata kolejne możemy odczytywać, dzieląc je na dwie liczby, lub wymieniając liczbę od tysięcy przez setki do jedności:

2010 – możemy odczytać jako twenty ten lub two thousand ten

2004 – przeczytamy jako twenty o four (zero czytamy jako „o” ) lub two thousand fiour

2011 – tu podobnie: twenty eleven lub two thousand eleven

2022 -twenty twenty two albo two thousand twenty two.

Zapis brytyjski i amerykański dat

Brytyjski i amerykański format daty jest zapisywany inaczej. Jeśli adresatem naszego listu jest osoba z Wielkiej Brytanii przyjmujemy brytyjski sposób zapisywania dat, natomiast do Amerykanina będziemy pisać w formacie amerykańskim.

W brytyjskim wariancie powinniśmy najpierw zapisać dzień, następnie miesiąc, a na końcu rok.

Aby zapisać datę 10 maj 1999, możemy to zrobic w następujący sposób:

10 May

10 May 1999

10th May 1999

the 10th of May 1999

Najbardziej powszechnie używaną wersją jest jednak opcja trzecia: 10th May 1999 natomiast w oficjalnych dokumentach zapiszemy ją jako the 10th of May 1999

W amerykańskim wariancie zapisu dat zaczynamy od miesiąca, później zapisujemy dzień, a na końcu rok.

Zapis ten wygląda w ten sposób

May 10

May 10, 1999

Sunday, May 10, 1999

Daty – co jeszcze trzeba o nich wiedzieć?

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że choć daty zapisywane są zwykle w jak najkrótszy sposób, odczytując je, musimy dodać słowa, które nie zawsze są zapisane. Najczęściej chodzi tu o “the” i “of”.

„The” stawiamy zawsze na początku daty, natomiast „of” pojawia się zawsze przed miesiącem.

Przed podaniem dokładnej daty zawsze używamy zaimka „on”

np. I was born on the 1st of July 1988 – urodziłem się 1 lipca 1988 roku.

John and Mary got married on 19 September 1996. John i Mary pobrali się 19 września 1996 roku.

Great Britain left European Union on 1st February 2020. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 roku.