Po co Ci certyfikat z angielskiego? Kompendium wiedzy

Po co Ci certyfikat z angielskiego? Kompendium wiedzy

Certyfikatów językowych jest wiele i czasem łatwo się we wszystkich informacjach pogubić. Po pierwsze, chcesz się dowiedzieć po co jest Ci tak naprawdę potrzebny certyfikat z angielskiego. Następnie pragniesz poczytać o różnicach między certyfikatami FCE, CAE, czy CEFR. Poniżej odpowiadamy na wszystkie pytania.

Do czego jest Ci potrzebny certyfikat z angielskiego?

Dziś nikt nie uwierzy Ci na słowo, kiedy powiesz: umiem język angielski. Musisz mieć coś, co zaświadczy o kompetencjach językowych, tak jak pilot samolotu musi mieć uprawnienia na wykonanie przewozu lotniczego. Nikt nie wsiądzie z nim do aeroplanu i nie sprawdzi, czy to umie, podobnie jak nikt nie przyjmie Cię przykładowo do pracy bez odpowiedniego certyfikatu. Czyli mówiąc najprościej – “papierek” jest Ci potrzebny na potwierdzenie umiejętności językowych, kiedy wymaga tego sytuacja.

Kursy Online

Kiedy jest Ci potrzebny certyfikat z angielskiego?

Istnieją trzy zasadnicze sytuacje, kiedy będzie od Ciebie wymagany certyfikat z angielskiego:

 • kiedy wybierasz się do pracy za granicą,
 • jeśli planujesz wyjechać na uczelnię wyższą do obcego kraju,
 • jeśli firma, w której ubiegasz się o pracę, funkcjonuje w środowisku anglojęzycznym – przykładowo ma klientów z innych krajów.

Warto jest się przyjrzeć trzeciemu punktowi. Jeszcze do niedawna wystarczyła zwykła rozmowa kwalifikacyjna, aby rekruter zadecydował, czy ktoś potrafi się komunikować w języku angielskim, czy też nie. Od niedawna jednak coraz częściej wymaga się certyfikatów językowych, a nawet jeśli nie jest to wymagane wprost – ktoś, kto go posiada, na pewno ubiegnie Cię w drodze o wymarzoną pracę.

Europejski System Opisu Języka Kształcenia – CEFR

Słyszałeś kiedyś o międzynarodowych normach opisu kompetencji językowych? Używa się ich na całym świecie, aby uzgodnić umiejętności językowe i móc porównywać różne certyfikaty językowe. Ponadto, sami uczący mogą rozeznać się, co jest wymagane na danym poziomie języka angielskiego. Wspomniany poziom ocenia się w sześciostopniowej skali:

 • A1 – beginner, czyli poziom początkujący
 • A2 – elementary/pre-intermediate, czyli poziom podstawowy
 • B1 – intermediate, czyli poziom średnio zaawansowany
 • B2 – czyli poziom ponad średnio zaawansowany
 • C1 – advanced, czyli poziom zaawansowany
 • C2 – nearly native-speaker level, czyli poziom bliski do native speakera

Który certyfikat z angielskiego wybrać?

Certyfikaty językowe różnią się od siebie nie tylko ceną. Oceniają one poszczególny poziom z języka angielskiego, są ważne na konkretnych terytoriach oraz mają różny czas trwania. Poniżej przedstawiamy charakterystykę najpopularniejszych certyfikatów z języka angielskiego.

Certyfikat z angielskiego - cae, cpe, fce

FCE, CAE, CPE

Certyfikaty Cambridge, czyli FCE, CAE i CPE, są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie. Wszystkie dyplomy są przyznawane bezterminowo. Egzaminy do nich składają się z następujących części: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie oraz gramatyka. Różnią się one jednak poziomami językowymi oraz możliwościami, jakie daje posiadanie konkretnego certyfikatu.

FCE – First Certificate in English

Zdaje się go, kiedy pragnie się uzyskać zaświadczenie o poziomie średnio zaawansowanym, czyli B2. Warto go zdać z kilku powodów:

 • certyfikat jest honorowany na uczelniach wyższych, również jako zaliczenie zajęć językowych,
 • zdobędziesz większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim,
 • można pochwalić się nim w CV.

CAE – Certificate in Advanced English

Jest to egzamin dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, czyli C1. Jakie możliwości otworzy Ci dyplom z niego?

 • Będziesz mógł nauczać dzięki niemu w szkole – certyfikat daje Ci możliwość nauczania.
 • Dyplom daje Ci możliwość studiowania w Europie i poza nią.
 • Certyfikat jest ceniony przez pracodawców – świadczy najczęściej o minimum, jaki musisz znać, aby pracować w anglojęzycznym środowisku.
 • MSZ honoruje go w zakresie wymagań do uzyskania stopnia dyplomatycznego.
 • Daje wystarczające kwalifikacje, aby być przewodnikiem wycieczek.

CPE – Certificate of Proficiency in English

Świadczy o najwyższym możliwym poziomie do uzyskania, czyli C2. Dzięki temu dyplomowi będziesz mógł np. wykładać na zagranicznej uczelni, czy też zajmować wyższe stanowisko w zagranicznej firmie.

IELTS – International English Language Testing System

Jest to najbardziej znany certyfikat na całym świecie. Jego uzyskanie może pozwolić na podjęcie pracy czy rozpoczęcie studiów zagranicą, ponadto jest niezbędny do emigracji do Kanady, Australii lub Nowej Zelandii. Znacznie ułatwia również uzyskanie obywatelstwa Wielkiej Brytanii. Egzamin ocenia umiejętności przekrojowo, od poziomu A1 do C2. Składa się z czterech części: słuchania, pisania, mówienia oraz czytania ze zrozumieniem. Możliwości po uzyskaniu dyplomu zależą oczywiście od tego, na jakim poziomie zdamy egzamin. Przy znajomości języka na poziomie B2 możemy starać się o uzyskanie obywatelstwa Wielkiej Brytanii, za to znając poziom C1-C2 – możemy w Polsce nauczać języka angielskiego, czy być przewodnikiem wycieczek. Dyplom jest ważny przez dwa lata.