Najlepszy moment na emigrację do Kanady jest teraz!

Najlepszy moment na emigrację do Kanady jest teraz!

Rząd federalny Kanady ogłosił, że w ciągu najbliższych trzech lat przyjmie ponad milion nowych imigrantów. Przy ponad 70 programach imigracyjnych wybór tego, który da ci największą szansę na sukces, może być mylący. Jeśli interesuje Cię emigracja do Kanady, poznaj cztery najłatwiejsze sposoby, aby to zrobić.

1# – Emigracja do Kanady dzięki ekspresowemu wejściu

Express Entry to system programów imigracyjnych, które pomagają wykwalifikowanym pracownikom przenieść się do Kanady jako stali rezydenci. System klasyfikuje kandydatów według wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności językowych. Następnie wybiera najlepszych kandydatów, jacy przybędą do Kanady. Usługa Express Entry umożliwia także nowym pracownikom i rezydentom sprowadzenie członków rodziny!

Ekspresowe wejście pozwala na najszybszy czas przetwarzania spośród wszystkich kanadyjskich programów stałego pobytu, przy czym 80% wniosków jest rozpatrywanych w ciągu 4 miesięcy lub krócej.

2# – Provincial Nominee Programs (PNP)

Każda z 13 prowincji i terytoriów Kanady (z wyjątkiem Quebec) ma swój własny program imigracyjny, zwany PNP. PNP pozwalają prowincjom reagować na ich indywidualne potrzeby gospodarcze poprzez nadawanie niektórym kandydatom statusu stałego rezydenta. Często PNP wyszukują zagranicznych pracowników z doświadczeniem w zawodach poszukiwanych w danej prowincji. Na przykład prowincja Saskatchewan niedawno zmieniła PNP, aby wyszukać kolejnych programistów.

Kandydaci, którzy otrzymają nominację prowincjonalną, dostają dodatkowo 600 punktów kompleksowego systemu rankingowego (CRS), co praktycznie gwarantuje, że otrzymają zaproszenie do ubiegania się o pobyt stały (ITA) w systemie ekspresowego wstępu IRCC.

W Kanadzie istnieje prawie 80 różnych PNP, każdy z własnym zestawem wymagań kwalifikacyjnych. Jeśli masz prawo do jednego z nich, może to być Twój bilet do Kanady!

Emigracja do Kanady jest możliwa - postaw na angielski i dobre umiejętności
Emigracja do Kanady jest możliwa – postaw na dobry angielski i specyficzne umiejętności

3# – Emigracja do Kanady i studia międzynarodowe

Kanada jest prawdopodobnie najlepszym miejscem na świecie dla studentów zagranicznych. Wynika to z doskonałych szkół w kraju, niedrogiego czesnego i pozytywnego nastawienia do nowo przybyłych. Ale to nie wszystko!

Kanada ułatwia także zagranicznym studentom ubieganie się o stały pobyt po zakończeniu studiów. Z tego powodu wielu nowo przybyłych decyduje się na studia w Kanadzie by następnie ubiegać się o status stałego rezydenta!

4# – Program pilotażowy imigracji atlantyckiej (AIP)

Program pilotażowy imigracji atlantyckiej (AIP) został uruchomiony w 2017 r., Aby pomóc w sprowadzeniu większej liczby pracowników do kanadyjskiego regionu atlantyckiego. Program pozwala pracodawcom w regionie atlantyckim zatrudniać międzynarodowych pracowników spoza Kanady. Jeśli pracownik międzynarodowy otrzyma ofertę pracy od jednego z uczestniczących pracodawców, otrzyma wsparcie w procesie imigracyjnym i osiedleniu się w Kanadzie. Zatem emigracja do Kanady zależy od Twojego potencjału w zatrudnieniu na terenie tego państwa

Aby kwalifikować się do otrzymania AIP, najpierw musisz uzyskać ofertę pracy od jednego z wyznaczonych pracodawców programu.

Jednak pamiętaj o tym, że aby emigrować do Kanady na stałe należy poświadczyć znajomość języka angielskiego (bądź francuskiego). Obecnie w zakresie języka angielskiego rząd Kanady dopuszcza 2 certyfikaty: IELTS (International English Learning Language System) – najpopularniejszy na świecie test sprawdzający znajomość języka angielskiego oraz CELPIP (Canadian English Language Proficiency Index Program). Egzaminy IELTS przeprowadzane są także w Polsce, a minimalny wymagany poziom – aby móc emigrować i podjąć pracę w Kanadzie – mieści się w przedziale 4.0 – 6.0 co jest odpowiednikiem B1 – B2