Angielski, brytyjski czy amerykański

Strona główna » Angielski, brytyjski czy amerykański

Angielski, brytyjski czy amerykański

Brytyjski i amerykański angielski mają sporo różnic, choć wydawać by się mogło, że jest to ten sam język. Planując naukę angielskiego, warto się zastanowić, czy chce się uczyć wariantu brytyjskiego, czy amerykańskiego i robić to konsekwentnie. Czym więc różnią się te dwie odmiany języka?

Angielskiego zaczęli używać w Ameryce brytyjscy osadnicy od XVII wieku. Język ten ewoluował pod wpływem zarówno ludności lokalnej, jak i różnej narodowości imigrantów i od tego czasu angielski brytyjski oraz angielski amerykański, rozwijały się osobno. Główna różnica w słownictwie polega na tym, że brytyjski angielski nie zmienia pisowni wyrazów pochodzących z innych języków – głównie francuskiego i niemieckiego. Z kolei pisownia amerykańskiego bazuje na brzmieniu słów. Różnice pomiędzy amerykańskim występują przede wszystkim w: pisowni głównie prefiksów i sufiksów, wymowie akcencie i intonacji oraz w słownictwie.

Różnice w pisowni

Pisownia rzeczowników zakończonych na -our

Słowa zakończone się na -our, w brytyjskim angielskim w odmianie amerykańskiej kończą się na -or: Do takich słów należą np.: colour – color, humour- humor, neighbour – neighbor.

Podwojone „l”

W brytyjskiej pisowni litera „l” w czasownikach zakończonych samogłoską oraz kolejną literą „l” jest podwojone, podczas gdy w amerykańskiej pozostaje pojedyńcza. np. travelled – traveled.

Wyrazy zakończone na -ize

Czasowniki zakończone na -ize w amerykańskim angielskim, w wersji brytyjskiej można zapisać z końcówkami -ize lub -ise, np. organize or organise (BrE), organize (AmE).

Czasowniki zakończone na -yse

Czasowniki brytyjskie zakończone na -yse, w amerykańskim angielskim zawsze są pisane jako -yze, np. paralyse – paralyze.

Wyrazy zakończone na -ence

Rzeczowniki, które w brytyjskim angielskim są zakończone na -ence, w amerykańskim kończą się na -ense, np. licence – license.

Słowa zakończone na – ogue

Niektóre brytyjskie rzeczowniki kończące się na ogue, jak catalogue w amerykańskiej wersji mogą też mieć końcówkę -og lub -ogue, w tym wypadku catalog  albo  catalogue.

Brytyjski angielski różni się od Amerykańskiego.

Inna wymowa

Choć wymowa zarówno Brytyjczyków, jak i Amerykanów jest mocno zróżnicowana, jedna cecha odróżnia ich bardzo wyraźnie. W wymowie głoski „r” Amerykanie zwykle wymawiają ją w każdym słowie. Brytyjczycy zaś zazwyczaj wymawiają ją tylko wtedy, gdy znajduje się na początku wyrazu.

Nieznaczne różnice w gramatyce

Present Perfect i Past Simple

W brytyjskiej wersji mówiąc o czynnościach przeszłych, rzutujących na teraźniejszość używa się czasu Present Perfect. W amerykańskim angielskim często w to miejsce używany jest Past Simple, szczególnie z przysłówkami already lub yet. Stąd brytyjskie Have you drink your milk yet?, w Ameryce może zamienić się na Did you drink your milk yet?

Trzecie formy czasowników

Dla Brytyjczyków trzecia forma czasownika ‘get’ brzmi ‘got’, a w amerykańskim angielskim, mówi się gotten, podobnie forgot – forgotten. Ponadto w brytyjskim angielskim czasowniki w czasie przeszłym często przybierają nieregularną formę (np. dreamt, burnt, learnt) podczas gdy w amerykańskim angielskim – regularną (dreamed, burned, learned).

Rzeczowniki zbiorowe

Brytyjczycy używają rzeczowniki zbiorowe typu crew albo team zarówno z czasownikiem w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Np. my team goes out, my team go out. Natomiast
w amerykańskim angielskim rzeczowniki zbiorowe mogą być używane tylko z czasownikiem w liczbie pojedynczej.

Czasowniki have oraz take

W brytyjskim angielskim have i take używa się w połączeniu z rzeczownikami bath, shower, np. have a bath, take a shower. Odmiana amerykańska dopuszcza w takich sytuacjach jedynie take.

Shall I?

Angielski odmiany brytyjskiej pozwala na użycie zwrotu Shall I…?  w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej dla przedstawienia propozycji np. Shall we go home? W amerykańskim angielskim tej formy nie używa się, zastępując zwrotami Should we go home? lub How about going home?

Przyimki

Amerykanie używają zwrotów on the weekend , on Christmas, Brytyjczycy at the weekend, at Christmas.

Słownictwo brytyjskie a amerykańskie

Niektóre wyrazy w brytyjskim i amerykańskim angielskim różnią się. Najczęściej mamy do czynienia z różnicami takimi jak:
film (BrE)- movie (AmE) – film
biscuit – cookie – ciastko
Chips – French fries – frytki
chemist – drugstore – apteka
flat – apartment – mieszkanie
football – soccer – piłka nożna