Wypracowanie po angielsku – jak dobrze pisać?

Home / Poradnik / Wypracowanie po angielsku – jak dobrze pisać?

Wypracowanie po angielsku – jak dobrze pisać?

Wypracowanie po angielsku to częste ćwiczenie na zajęciach językowych. Może być przeprowadzane w ramach zajęć w szkole, stanowić pracę domową albo być jednym z zadań do wykonania na egzaminie językowym. Jak wobec tego napisać dobre wypracowanie po angielsku, aby zostało jak najwyżej oceniane?


Wypracowanie po angielsku – jak przygotować się do pisania?


Istnieje kilka rodzajów wypracowań od krótkich, takich jak ogłoszenie, e-mail. pocztówka czy zaproszenie po dłuższe wypowiedzi, do których należy rozprawka, list, opowiadanie czy recenzja. Mogą one być napisane w stylu formalnym bądź nieformalnym.

Przystępując do pisania pracy, zapoznaj się dobrze z tematem i formą zadania i upewnij się, że go rozumiesz.
Następnie zbierz na brudno najważniejsze pomysły, czy argumenty i upewnij się, że pozwolą Ci one odnieść się do wszystkich punktów polecenia.

Podstawowe części, jakie posiada wypracowanie


Każde wypracowanie zarówno rozprawka, jak i krótkie opowiadanie o wakacjach, powinno składać się z rozpoczęcia, rozwinięcia, jak i zakończenia. Również istotne jest zachowanie oddzielnych akapitów, dla każdej nowej myśli, jaką wprowadzimy w rozwinięciu.


Wstęp wypracowania

Wstęp wypracowania to zazwyczaj ogólne przedstawienie problemu i na ogół wystarczą tu 3 – 4 zdania, ewentualnie postawienie tezy, której należy bronić. Wstęp może też być po prostu zaprezentowaniem tematu.

Rozwinięcie wypracowania

Rozwinięcie stanowi najważniejszą część wypracowania, w której przedstawia się argumenty, lub opowiada historię, W zależności od rodzaju pracy może mieć od jednego do nawet kilku akapitów. Istotne jest, aby każdy nowy wątek opisany znajdował się osobnym akapicie.

Zakończenie wypracowania


Zakończenie, wypracowania, powinno stanowić podsumowanie całości tekstu. Można powtórzyć w nim tezę, której się broni, wyciągnąć morał z historii albo zadać pytanie. Zakończenie powinno, zapadać w pamięć, i stanowić logiczną całość ze wstępem i rozwinięciem.

Pisanie to czynność, którą można wyćwiczyć.

Jak napisać dobre wypracowanie po angielsku?

Aby pisać dobrze w języku obcym, trzeba wzorować się na dobrych źródłach, albowiem tworzenie zdań „na wyczucie”, nie mając jeszcze odpowiedniego poziomu językowego, nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Czasami, aby skutecznie poprawić prace i zdania, należy całkowicie je przebudować. Co można więc zrobić, aby poprawić jakość zdań.


Stosuj poszerzone frazy rzeczownikowe


Poszerzona fraza rzeczownikowa, czyli expanded noun phrase oznacza zastosowanie przymiotników lub innych dodatkowych rzeczowników, żeby wzbogacić zdanie o dodatkowe informacje.


Otóż zdanie „The man visited his sister yesterday” możemy rozszerzyć i uszczegółowić pisząc. „The old, poor, man visited his younger, rich sister yesterday.”

Pamiętaj o przysłówkach


Używanie przysłówków, podobnie jak zastosowanie fraz przysłówkowych,, poprawia jakość angielskich zdań. Na przykład:


As soon as he saw a new game he started playing it
As fast he could Robert went to his friend.
Occasionally our teacher gave us more difficult tasks.
He moved in the corridor very slowly and quietly.

Używaj zdań względnych.

Zdania względne polegają na wtrąceniu informacji w środek zdania. Robimy to przy pomocy zaimków takich jak which (który), who (kto) czy where (gdzie).


Peter, who works in the office, received a letter from the customer.
The washing machine, which I bought yestarday, stopped working.


Konsekwentnie stosuj odpowiednie zwroty Zwróć też uwagę, na limit słów, jaki może pojawić się w poleceniu i trzymaj się go, Jego przekroczenie obniży punkty za Twoją pracę, ale wypracowanie nie może być też zbyt krótkie.
Przeczytaj kilka razy wypracowanie i popraw błędy językowe – możesz poprosić jakąś bliską osobę, żeby przeczytała Twój tekst i powiedziała, co o nim myśli.