Egzamin IELTS

Strona główna » Egzamin IELTS

Egzamin IELTS

Egzamin IELTS służy do sprawdzenia umiejętności językowych osób pragnących uczyć się albo pracować w krajach anglojęzycznych. W każdym roku przeprowadzanych jest ponad 3 milionów testów.

Czym jest IELTS?

IELTS w skrócie (International English Language Testing System) to test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego opracowany przez ekspertów i organizowany wspólnie przez British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia.
Odzwierciedla on poziom praktycznych umiejętności z języka angielskiego niezbędny do nauki, pracy w środowisku anglojęzycznym. Wyniki testu są ważne jedynie dwa lata. Do IELTS można podchodzić nieograniczoną ilość razy.

Dlaczego warto zdawać IELTS?

IELTS jest akceptowany przez ponad 11 000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w USA. Należą do nich: organizacje publiczne, placówki edukacyjne i firmy z sektora prywatnego. Ponadto pomaga on spełnić wymagania służb imigracyjnych.

Zdanie egzaminu IELTS powyżej 6-7 punktów pozwala na przyjęcie do większości anglojęzycznych instytucji edukacyjnych.
Jeśli na świadectwie maturalnym uzyskaliśmy mniej niż 60 proc. z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. IELTS może wzmocnić naszą aplikację.

IELTS powyzej 6 punktów wystarcza przy ubieganiu się o przyjęcie na większość uczelni.

Jakie są typy testu IELTS?

Dostępne są różne typy testów IELTS.

  • Test IELTS Academic – niezbędny do podjęcia studiów pierwszego bądź drugiego stopnia w dowolnym miejscu na świecie lub pracy w kraju anglojęzycznym.
  • IELTS General Training, jeśli planujesz naukę lub pracę w kraju anglojęzycznym.
  • Istnieje także wersja testu IELTS przeznaczona dla agencji UK Visas and Immigration (UKVI).

W czym pomoże kurs przygotowujący do IELTS?

Przygotowanie do testu IELTS należy rozpocząć najpóźniej na trzy miesiące przed terminem egzaminu. Jego pozytywny wynik zależy od dobrego opanowania materiału, ale również od dobrej znajomości struktury poszczególnych części egzaminu. Można przygotowywać się do niego samodzielnie, z korepetytorem lub uczęszczając na kurs przygotowujący.

Kurs przygotowujący do IELTS

  • zapozna z treścią i strukturą testu,
  • pogłębi wiedzę oraz rozwinie umiejętności językowe,
  • wyćwiczy mówienie, oraz kluczowe słownictwo i gramatykę,
  • zapozna z procesem aplikacji na brytyjskie uniwersytety.

Nasz kurs przygotowawczy opiera się o sprawdzone techniki egzaminacyjne, zapoznaje z materiałem oraz niezbędnymi zwrotami i zbiorami słownictwa.

Jak wygląda egzamin IELTS Academic?

Egzamin IELTS Academic złożony jest z czterech części Reading, Listening, Speaking i Writing.

Część I: Reading trwa 60 min i składa się z 3 tekstów zbliżonych do tych z anglojęzycznych książek i czasopism naukowych. i zawiera ok. 40 pytań do nich.

Część II: Słuchanie zawiera 40 pytań o zróżnicowanej formie takich jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk i diagramów oraz udzieleniu krótkich odpowiedzi. Nagrania są puszczane tylko raz.

Część III: Pisanie trwa 60 minut i składa się z dwóch zadań. Pierwsze polega na wyjaśnieniu informacji przedstawionych w formie graficznej np. tabelki, której treść trzeba opisać, podsumować i wyjaśnić we własnych słowach. W drugim zadaniu należy przedstawić swoją opinię na konkretny temat w ok. 250 słowach.

Część IV: Mówienie składa się z trzyczęściowej rozmowy z egzaminatorem, przedstawienie swojej osoby, rozmowy o sobie oraz odpowiedź na pytania dotyczące przedstawionego obrazka.
Co oznaczają wyniki egzaminu IELTS?

Na wynik egzaminu IELTS składają się oceny uzyskane z wszystkich czterech części egzaminu od 1 do 9 punktów oraz ocena końcowa, która stanowi wypadkową wszystkich części. IELTS zdany na min. 61 proc. (5,5 punktów) oznacza, że władamy angielskim na poziomie B2. Na ogół uczelnie wymagają zdania testu na 6-7 punktów.
Egzaminy IELTS odbywają się do czterech razy w miesiącu. Ich wyniki zostają udostępnione 13. dnia od daty testu.