Angielski online w czasie epidemii Covid, i co dalej?

Strona główna » Angielski online w czasie epidemii Covid, i co dalej?

Angielski online w czasie epidemii Covid, i co dalej?

Pandemia Covid-19 z uwagi na konieczność społecznego dystansu wpłynęła na wiele zmian związanych z edukacją. Spopularyzowała ona metodę kształcenia na odległość, co nie mogło zostać bez wpływu na naukę języka angielskiego. Jak widać, nie tylko bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie w okresie pandemii stanowiły zalety nauki angielskiego online, albowiem metoda ta okazała się przynosić wiele jeszcze innych korzyści. Dlatego też na stałe zagościła pośród sposobów nauczania języków obcych.

Nauka na odległość a angielski online

Zapewne nie wszyscy wiedza, ze nauka online i kształcenie niestacjonarne nie są wymysłem naszych czasów. Pierwsze próby niestacjonarnego nauczania, w postaci tzw. szkoły korespondencyjnej, miały miejsce już w Anglii w 1840 roku. W naszym kraju pojawiły się już w 1916 r.

Wcześniej, w roku 1914 pierwsze ustawy o nauczaniu na odległość zostały wydane w Norwegii

Z kolei, edukację zdalną z wykorzystaniem radia Amerykanie rozpoczęli prawie 100 lat temu, w latach dwudziestych XX w. W 10 lat później, taka forma już na dużą skalę funkcjonowała w Australii.

Współczesne nauczanie online, w przypadku języka angielskiego, to nauka z wykorzystaniem komputera i internetu, która odbywa się poza placówką szkoleniową i często w dowolnym czasie. Taki sposób nauki języka polega najczęściej na lekcjach odbywających się w czasie rzeczywistym, albo poprzez samodzielne wykonywanie zadań. Nauka angielskiego online odznacza się szeregiem zalet, których nie posiada tradycyjny sposób nauczania. Do najważniejszych należą:

Niższe koszty

Nauka zdalna angielskiego jest tańsza. Nie wymaga bowiem udostępniania sali, nie pochłania ani lektorowi ani kursantowi czasu i kosztów na dojazdy.

Możliwość lekcji w dogodniejszym terminie

Nawet w nauczaniu w czasie rzeczywistym zdecydowanie łatwiej jest dopasować termin zajęć do możliwości wszystkich kursantów. W nauczaniu stacjonarnym możliwość dostosowania godzin lekcji tak, by były dogodne dla wszystkich, często staje się niemożliwa, i zawsze jakaś osoba nie jest zadowolona z wybranego terminu. Kiedy nikt nie musi dojeżdżać, ani godzin nie trzeba dostosowywać do możliwości lokalowych, godzinę zajęć można łatwiej dobrać. Jedynym kryterium jest wówczas dostęp lektora i uczestników do komputera.

nauka angielskiego online jest skuteczna i ciekawa

Większa dostępność native speakerów.

Jak wiadomo, w Polsce ilość rodowitych mówców języka angielskiego jest mocno ograniczona. Jednakże dzięki nauce angielskiego online, można ją prowadzić z każdego zakątka świata, przez co dostęp do osób z natywnym angielskim mocno się rozszerzył.

Zróżnicowanie metod nauki angielskiego online

Nauka angielskiego online wykorzystuje różne formy prezentacji. Zarówno materiały wizualne, jak filmy czy slajdy, a także te przeznaczone do słuchania druku, wraz z konwersacjami odbywającymi się w czasie rzeczywistym zgromadzone są w jednym miejscu – w komputerze. Ponadto, dzięki różnym formom przekazu, nauka staje się mniej monotonna, i pozwala łatwiej opanować materiał, niezależnie od preferowanego kanału przyswajania wiedzy .

Możliwość samodzielnej nauki

Obecne możliwości technologiczne pozwalają na korzystania z różnego rodzaju aplikacji, stron z gramatyką, słownictwem, ćwiczeniami przystosowanymi do samodzielnej nauki. Dostarczają one niezbędne klucze do testów i zadań. Często posiadają nawet dokładne wytłumaczenie, dlaczego dane rozwiązanie ćwiczenia jest właściwe, i na jakie błędy należy uważać.

Wygoda nauki online

Nauka angielskiego online to wielka wygoda. Zamiast stać w korku, denerwując się że nie zdążysz na lekcję albo czekać przy niekorzystnej pogodzie na przystanku na pojazd komunikacji, możesz po prostu usiąść przy komputerze kilka minut przed rozpoczęciem zajęć. Równie wygodna jest możliwość zaparzenia sobie kawy czy herbaty w trakcie nauki oraz przygotowanie sobie w przerwie kanapki zamiast kosztownego stołowania się poza domem.