The City – brytyjska świątynia pieniędzy

Najważniejszą dzielnicą biznesową w Londynie i UK jest tzw. „The City of London” nazywana również w skróconej formie „The City”. Znajduje się tam wiele siedzib potężnych instytucji, w szczególności banków oraz telewizji i innych korporacji mających wpływ na gospodarkę, to właśnie tam zapadają decyzję mające bezpośredni wpływ na ekonomię całego kraju.

Każdy znaczący bank, ubezpieczyciel lub korporacja posiada biuro w The City. Można znaleźć tam siedzibę np. Narodowego Banku Anglii (ang.  Bank of England ), Barclays Bank, Bloomberg czy CNN

W świetle prawa brytyjskiego i wbrew swojej nazwie „The City of London” wcale nie jest częścią Londynu. To raczej enklawa posiadająca swoje własne sądy i departament policji.

W tym niesamowicie zamożnym dystrykcie na stałe mieszka 9401 osób, które należą do ścisłej Brytyjskiej  elity, a ponad milion osób przyjeżdża tam codziennie do pracy. Około trzy czwarte pracujących tam Brytyjczyków zajmuje się finansami oraz sektorem prawnym. Pozostali to różnego rodzaju dostawcy i zaopatrzeniowcy oraz pracownicy branży gastronomicznej.

Prawnicy i bankierzy skupiają swoje biura  głównie wokół okolic  kościoła Temple oraz drogi Chancery Lane.  Jednakże, The City jest najbardziej znane ze giełdy papierów wartościowych, czyli znanego jako FTSE100 lub The Footsie. To jedna z najbardziej znanych i najstarszych giełd na świecie zaraz po nowojorskiej Wall Street.

Jakie znaczenie dla ekonomii Wielkiej Brytanii ma The City ?

Jak ważne dla przemysłu i gospodarki UK jest The City of London? To bardzo dyskusyjny temat z uwagi na fakt, że jest od lat faworyzowane przez rząd i otrzymuje ogromne wsparcie w postaci dotacji. W przeciwieństwie do tego stoją tradycyjne sektory gospodarki, takie jak produkcja lub przetwórstwo, które musiały radzić sobie samodzielnie nawet w ciężkich dla kraju czasach.

Mimo tego nie można zaprzeczyć, że The City generuje ogromne przychody.  Kiedy Margaret Thatcher objęła urząd premiera Wielkiej Brytanii a finanse kraju były mocno zachwiane, giełdy oraz inne usługi finansowe w The City of London stały się maszyną do „produkcji” bogactwa kraju.

W tej niezwykłej dzielnicy finansowej obraca się prawie siedemdziesięcioma miliardami funtów rocznie!

Roczne podatki firm w tym miejscu wynoszą 1,2 miliarda funtów, co stanowi aż 30% wartości podatków z całego kraju!

Warto również wspomnieć, że 1 na 54 pracowników zajmujących się finansami w UK pracuje właśnie w The City.