Bariery językowe a nauka angielskiego

Home / Poradnik / Bariery językowe a nauka angielskiego

Bariery językowe a nauka angielskiego

Dążenie do jakiegoś celu, a takim jest właśnie nauka języka, może zakończyć się na dwa sposoby. Zwykle albo robimy coś, by zbliżyć się do osiągnięcia tego celu albo, nie robimy nic i stoimy w miejscu. Dlaczego nie wszystkim udaje się zrealizować dążenia do poznania języka obcego? Ponieważ przeszkadzają im w tym bariery językowe.

Bariery językowe pasywne i aktywne

Są dwa typy barier psychologicznych, które mogą przeszkodzić Ci w dążeniu do celu. Należą do nich bariery pasywne i aktywne.

Bariery są to rzeczy, ludzie lub myśli, które nie pozwalają nam czegoś zrobić. Część z nich jest od nas niezależna, np. brak pieniędzy na kurs językowy, czy odległość od najbliższej szkoły angielskiego. I to są bariery aktywne. Jednak dobry plan i pomysł na rozwiązanie tego typu trudności często daje dobry rezultat. Opłatę za kurs można rozłożyć na raty albo zarobić na niego w przerwie wakacyjnej. Jeśli mamy naprawdę daleko do placówki, dobrym rozwiązaniem będzie nauka online.

Jednak istnieje też dużo barier pasywnych, które świadomie akceptujemy, np. słuchając osób, które nam powtarzają, że nie damy rady. Często sami sobie tworzymy pasywne bariery, do których szybko się przyzwyczajamy, aż z czasem sami w nie uwierzymy.

Bariera językowa często jest nie do pokonania.

Bariery językowe — Podłoże psychologiczne

Często doświadczamy blokady językowej, ponieważ w przeszłości doświadczyliśmy trudnych sytuacji, np. byliśmy krytykowani przez rodzica lub nauczyciela za powiedzenie czegoś niedoskonałego. Jeśli opiekun wyręczał nas, ponieważ tak było szybciej i łatwiej lub ciągle nas poprawiał, żądając, byśmy byli idealni i wszystko robili na wysokim poziomie, możemy mieć wobec siebie rygorystyczne oczekiwania i uważać, że jeśli nie jesteśmy w tym najlepsi, to nie powinniśmy się za to brać. Jest to przejaw perfekcjonizmu, który nabyliśmy jako dziecko wraz ze wpojonym przekonaniem: „Nie bierz się za rzeczy, do których się nie nadajesz”.

Wpływ systemu edukacji na jej powstawanie barier językowych

Przyczyn bariery komunikacyjnej można dopatrywać się również w nieprzyjemnych doświadczeniach z okresu edukacji szkolnej. Często, kiedy ktoś nas wyśmiał, było to tak bolesne, że wychodzimy teraz z założenia, że „lepiej nie mówić nic, niż mówić źle”. Takie osoby często miały niesympatycznego nauczyciela w szkole podstawowej, niemiłe zdarzenie z rówieśnikami lub podczas rozmowy w języku obcym. Teraz, mimo upływu lat, nadal stresują się i obawiają, gdy muszą odezwać się w języku angielskim.

System ocen, jaki funkcjonuje w edukacji, też ma wpływ na blokady językowe. Kiedy otrzymujemy „złe” stopnie, wyciągamy wniosek, że jesteśmy gorsi od innych, co skutkuje blokadą, gdy chcemy porozmawiać po angielsku. Obawa, że możemy powiedzieć coś źle, wywołuje w nas nieprzyjemne skojarzenia i przykre emocje.

Społeczne przyczyny barier językowych

Nauką języka obcego sama w sobie jest niezwykle trudną rzeczą. Wymaga ona bardzo systematycznej pracy, a także silnej motywacji. Ponadto uczniowie doświadczający początkowych problemów z językiem mają często ograniczone możliwości korzystania z dodatkowych lekcji lub korepetycji językowych, co jest spowodowane niskim statusem społeczno-ekonomicznym rodziny. Dlatego też zostają z tyłu za swoimi rówieśnikami pod względem językowym, co często powoduje, że dochodzi do naśmiewania się z takiej osoby przez inne dzieci.

W końcu, kiedy te osoby dorastają i lądują nagle na rynku pracy, zaczynają dostrzegać potrzebę posługiwania się językiem angielskim i pojawia się w nich pewna motywacja do nauki. Jednak zaczynają ja i przerywają, bo w ich głowach krążą myśli; „Nie dasz sobie z tym rady”, „To jest dla Ciebie zbyt trudne” i przez problemy emocjonalne są niezdolni do realizacji swojego celu.
Jeśli chcesz się dowiedzieć jak pozbyć się barier językowych, przeczytaj wkrótce nasz tekst o tym, jak przełamywać bariery językowe?