CEFRONLINE

Wszystkie kursy języka angielskiego w naszej szkole odnoszą się do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego- CEFR

Czym jest CEFR

Podczas nauki języka angielskiego bardzo ważne jest, abyś potrafił dobrze zrozumieć swój obecny poziom znajomości języka. W ten sposób łatwiej  będzie Ci osiągać kolejne mierzalne cele. Dlatego w Three Lions dbamy o to, aby treść naszych kursów była dobrze zaplanowana i jednocześnie  przejrzysta. W ten sposób dokładnie wiesz co Cię czeka na każdym poziomie nauki.

Wszystkie kursy języka angielskiego w naszej szkole odnoszą się do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego- CEFR.

Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR) to uniwersalny system oceniania biegłości językowej. Zapewnia instytucjom edukacyjnym i nauczycielom jasny zestaw wskazówek dotyczących nauczania języka angielskiego. Zestaw ten jest również wykorzystywany do oceny, czy uczniowie posiadają wymagane kompetencje językowe w danym kontekście, takie jak np. przygotowanie podania do szkoły / o pracę itp. Przeczytaj więcej o CEFR na stronie Rady Europy.

Poziomy CEFR – jako wytyczne dotyczące kursów i celów nauczania

CEFR dzieli kompetencje językowe na sześć poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Poniżej przedstawiamy krótki opis wymaganych umiejętności językowych na każdym poziomie edukacji językowej.

Opisy poziomów CEFR przedstawiają ogólne ramy tego, czego nauczysz się na każdym z naszych kursów. Służą nam, jako wytyczne przy planowaniu każdego kursu oraz przy wyborze materiałów i metod nauczania.

Często także odwołujemy się do CEFR podczas kursu języka angielskiego, aby ocenić Twoją naukę. W ten sposób możemy elastycznie dostosować plan nauczania, aby zapewnić naszym studentom  osiągniecie pożądanego poziomu wiedzy językowej.

A1 – ELEMENTARY (Podstawowy)

 • Potrafisz zrozumieć bardzo proste wyrażenia, kiedy są mówione powoli i wyraźnie
 • Umiesz czytać nazwy, słowa i proste zwroty, np. na plakatach i w reklamach
 • Potrafisz zadawać proste pytania dotyczące codziennych tematów i odpowiadać na nie
 • Potrafisz się przedstawić i opisać w kilku słowach używając prostych zdań
 • Możesz wprowadzić dane osobowe w formularzach i napisać krótkie powitanie
 • Potrafisz formułować proste zdania i pytania.
 • Możesz wymieniać podstawowe informacje o sobie i innych.
 • Słownictwo: codzienne czynności i popularne aktywności. Uczysz się mówić na temat czasu i liczb (ceny, numery telefonów i pory dnia).
 • Potrafisz porozmawiać o czymś, co wydarzyło się wcześniej (czas przeszły) oraz planach i życzeniach (przyszłość).
 • Możesz używać prostych przymiotników do opisu rzeczy.
 • Słownictwo: styl życia, warunki mieszkaniowe, edukacja i praca.
 • Uczysz się używać liczebników i dat.

A2 – Pre-Intermediate (Początkujący)

 • Potrafisz zrozumieć najpopularniejsze słowa i wyrażenia
 • Umiesz czytać krótkie i proste teksty
 • Potrafisz wymienić informacje w krótkiej rozmowie, ale nie możesz ich dalej rozwijać ani wyjaśniać
 • Wyrażasz swoje potrzeby i używasz prostych zwrotów, aby opisać siebie i swoje otoczenie
 • Umiesz pisać krótkie i proste informacje
 • Nauczysz się wyrażać opinie i oceny oraz wyrażać swoją opinię.
 • Zaczniesz rozróżniać język formalny i nieformalny.
 • Słownictwo: przyjaźń i emocje
 • Będziesz szerzej wyrażać zdania o swoim życiu codziennym, pochodzeniu i stylu życia
 • Nauczysz się przedstawiać sugestie, planować i omawiać plany.
 • Będziesz szerzej mówić o swoim życiu, edukacji i planach na przyszłość.
 • Będziesz rozmawiać o swoich doświadczeniach.
 • Słownictwo: czas wolny i wakacje, klimat, dom i miasta

B1 – Intermediate (Niższy średniozaawansowany)

 • Rozumiesz ogólną treść programów telewizyjnych, wykładów na powszechne/popularne tematy
 • Potrafisz czytać teksty napisane w języku potocznym lub związane z Twoją dziedziną wiedzy
 • Możesz angażować się w rozmowy na interesujące Cię tematy
 • Potrafisz pokrótce wyjaśnić i uzasadnić swoje opinie i plany
 • Umiesz napisać krótki, spójny tekst na interesujący Cię temat
 • Będziesz w stanie zrozumieć rozmowy na tematy, które spotykasz w życiu codziennym, w pracy i w czasie wolnym.
 • Porozmawiasz o doświadczeniach, nadziejach, oczekiwaniach i zamiarach.
 • Będziesz w stanie przedstawiać proste uzasadnienie swoich poglądów i przekonań.
 • Dopracujesz użycie rodzajników, zdań warunkowych i bardziej „wyrafinowanych” czasów, takich jak Present Perfect Simple
 • Jednocześnie zaczniesz używać czasów takich, jak Present Perfect Continuous i Future Continuous
 • Nauczysz się słownictwa przydatnego w życiu codziennym i bieżących wydarzeniach

B2 – Upper Intermediate (Średnio zaawansowany)

 • Rozumiesz główne idee większości tekstów na konkretne i abstrakcyjne tematy, w tym niektóre dyskusje techniczne
 • Potrafisz wchodzić w interakcje i prowadzić rozmowę z pewnym stopniem płynności i spontaniczności, co sprawia, że regularne interakcje z native speakerami są już całkiem możliwe
 • Możesz stworzyć jasny, szczegółowy tekst na dosyć szeroki zakres tematów, umiesz też wyjaśnić swój punkt widzenia na powszechny problem przedstawiając zalety i wady różnych kwestii
 • Wyjaśnisz poglądy i ocenisz zalety i wady czegoś.
 • Będziesz w stanie wyrażać własne opinie zarówno na konkretne, jak i abstrakcyjne tematy.
 • Nauczysz się mówić o sytuacjach hipotetycznych z użyciem formy „wish” oraz trybów warunkowych
 • Będziesz w stanie wypowiadać się dość płynnie na tematy dotyczące sytuacji codziennych i obszaru swojej specjalizacji zawodowej.
 • Będziesz mógł zrozumieć i często używać słownictwa dotyczącego spraw bieżących, wiadomości i zagadnień społecznych, takich jak przestępczość, transport i środowisko.

B2 + – FCE / Pre-Advanced

 • Potrafisz jasno wyrazić swoje zdanie w rozmowach na różne tematy – zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne
 • Możesz czytać i rozumiesz artykuły z gazet i czasopism na tematy codzienne
 • Wyjaśnisz i uzasadnisz swoje opinie na różne tematy, używając odpowiedniego słownictwa
 • Potrafisz pisać dość długie teksty w języku formalnym i nieformalnym
 • Wzmocnisz i udoskonalisz użycie czasów i powszechnych obszarów gramatycznych, takich jak: przedimki, zdania warunkowe, kwantyfikatory i tryby warunkowe
 • Twoja wymowa stanie się zauważalnie szybsza i będziesz popełniać mniej błędów
 • Będziesz w stanie zastosować nowe słownictwo i język w trakcie mówienia
 • Zyskasz biegłość w rozmowie oraz wypowiadaniu się w monologach
 • Będziesz czuć się coraz bardziej komfortowo, wykonując zadania ze słuchu w języku angielskim.
 • Poczujesz się pewnie we wszystkich rodzajach zadań ze słuchu.

C1 – zaawansowany

 • Rozumiesz wiele rodzajów programów telewizyjnych i filmów w języku angielskim
 • Potrafisz zrozumieć język akademicki i instrukcje techniczne, w tym także spoza dziedziny, w której się specjalizujesz
 • Możesz aktywnie uczestniczyć we wszystkich rozmowach oraz płynnie i spontanicznie wyrażać swoje zdanie, bez względu na to z kim rozmawiasz
 • Możesz podać jasne i szczegółowe wyjaśnienie złożonych tematów
 • Potrafisz napisać szczegółowy i dobrze zorganizowany tekst, nawet na skomplikowane tematy
 • Będziesz w stanie poprawnie i kompleksowo wyrażać się na tematy społeczne i zawodowe
 • Nauczysz się opisywać i wyjaśniać szczegółowo poglądy, rozwijać dowolną wypowiedź i umiejętnie ją zakończyć.
 • Dostosujesz swój styl językowy do sytuacji i partnera w rozmowie.
 • Poszerzysz słownictwo, nauczysz się wyrażeń, phrasal verbs i nauczysz się je używać w odniesieniu do konkretnych i abstrakcyjnych tematów.

C2 – Proficiency

 • Potrafisz zrozumieć wszystkie formy języka mówionego, rozumiesz także niuanse w dialektach native speakerów
 • Możesz łatwo czytać wszystkie rodzaje tekstów, w tym także teksty abstrakcyjne zawierające trudne – rzadziej używane słowa
 • Swobodnie możesz angażować się we wszystkie rozmowy, umiesz dostosować odpowiedni ton do sytuacji, wyrażasz swoje opinie w sposób precyzyjny
 • Potrafisz przedstawić w jasny sposób własną argumentację , która pasuje do sytuacji pod względem stylu i poziomu
 • Potrafisz pisać jasno i płynnie, dostosowując styl do odbiorcy i celu przekazu
 • Będziesz dalej rozwijać swoją płynność mówienia oraz słownictwo. Da Ci to możliwość wypowiadania się coraz bogatszym, bardziej skomplikowanym językiem czy to w trakcie dialogów, czy też w monologach
 • Będziesz mógł funkcjonować w każdym środowisku związanym z pracą
 • Zdobędziesz biegłość w czytaniu i słuchaniu autentycznych tekstów (czytanie wyszukanych artykułów prasowych, filmów, wiadomości)
 • Swobodnie będziesz umiał przygotowywać podsumowania i prezentować swoje pomysły – zarówno ustne, jak i pisemne
 • Twoje umiejętności gramatyczne będą się rozwijać w miarę sprawdzania i odświeżania kluczowych punktów gramatycznych.

Dostęp do darmowych materiałów

Obserwuj nas! Już wkrótce będziesz mógł dołączyć do naszego
Three Lions English Club

Co tydzień będziesz dostawał na swoją skrzynkę mailową artykuły, ciekawostki wyszukane specjalnie dla Ciebie  z The Guardian, BBC.com, huffpost.com, Daily beast.com, Daily Mail, The Economist …

Kurs angielskiego b1 online