Strach przed mówieniem po angielsku

Home / Poradnik / Strach przed mówieniem po angielsku

Strach przed mówieniem po angielsku

Strach przed mówieniem po angielsku odczuwa wiele osób. Pomimo długiego okresu nauki języka nie czują się one pewne w kontaktach z obcokrajowcami. Podczas odczuwania zdenerwowania w głowie pojawia się u nich pustka i nie pozwala wydusić ani słowa, Skąd się bierze lęk przed mówieniem w języku obcym i czy wszyscy boimy się tak samo ?Kto boi się najbardziej mówienia po angielsku ?


Wszyscy wiemy, że nauka angielskiego ułatwia życie. Jednak nawet posługując się nim całkiem dobrze, śmiertelnie obawiamy się często komunikacji. Obawy przed mówieniem w obcym języku pojawiają się u wielu osób. Występują one zarówno podczas podróży, jak i w życiu zawodowym. Aż 61% badanych Polaków unika podróży do obcego kraju z powodu obawy przed mówieniem, a 17% z nich nie podróżuje wcale.

Jak się okazuje, jedną z najsilniejszych obaw jest lęk przed odbiorem naszego akcentu. Dowiodły tego badania społeczne przeprowadzone przez IPSOS. Zostały one przeprowadzone w 2019 roku w 8 krajach wśród kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat.
Wynika, z nich, że Polakom stres towarzyszy już podczas nauki języka, szczególnie przy próbach mówienia. Wśród przebadanych krajów to właśnie u nas jest on największy.

Mówienie po angielsku powoduje dużo emocji.


Strach przed mówieniem – co budzi największy lęk?


Spośród wszystkich przebadanych krajów, wśród Polaków jest najwięcej osób, które akcent najczęściej powstrzymuje przed mówieniem w obcym języku, bo aż 46%. Kolejne w rankingu są Włochy – 40%, podczas gdy we Francji, Kanadzie, Niemczech jest to tylko – 39% a w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii – 38%. Ranking zamykają Stany Zjednoczone, gdzie tylko 35% osób obawia się mówić w obcym języku z powodu akcentu.

Głównym powodem obaw jest odczucie, że mówiąc po angielsku z rodzimym akcentem, zostaniemy odebrani jako mniej wykształceni i wiarygodni, co powoduje, że aż 83% osób usilnie próbuje pozbyć się swojego akcentu. W Polsce może to oznaczać kompleks posiadania naleciałości z języka wschodniego.

Znajomość języka a lękJednak powody obaw mogą być różne. Coraz częściej bowiem uważa się, że akcent własnego stanowi integralną część tożsamości użytkownika. Stwierdzono, iż jeżeli zasób słownictwa czy umiejętności gramatyczne są na wysokim poziomie, akcent nie stanowi żadnej bariery we wzajemnej komunikacji i zrozumieniu. Być może jako Polacy mamy więcej niż inni podświadomych kompleksów wynikających z pochodzenia.

Powodem może być też słabsza znajomość języka. Jak się okazuje bowiem w Polsce większość ankietowanych, uczących się angielskiego, jest na poziomie początkującym lub średnio zaawansowanym, a tylko 17% włada nim w stopniu zaawansowanym lub biegłym, podczas gdy w Niemczech umiejętność tę posiada w 34%, a we Francji 30%.Strach przed mówieniem – przyczyny


Strach jest fizjologiczną reakcją organizmu silnie odczuwaną w ciele, więc staramy się mu zapobiegać, unikając sytuacji, w której się on pojawia. Dlatego też potrzeba bycia zrozumianym pod jego wpływem staje się wówczas mniej ważna niż potrzeba ograniczenia odczuwania strachu. Oto główne jego przyczyny:Brak praktyki


Strach przed mówieniem w języku obcym może być spowodowany brakiem odpowiedniej praktyki w szkole, gdzie najczęściej wykonujemy monotonne ćwiczenia, a nie ma czasu na rozmowę.Poczucie winy i niekompetencji


Często postrzegamy strach przed oceną naszego wysławiania się w języku obcym jako porażkę i własną winę. Wówczas lęk ogranicza zdolność mózgu do wykonywania zadań, które bez jego obecności przebiegałyby normalnie. Kiedy do mówienia w czasie rzeczywistym dochodzi dodatkowa trudność nowego słownictwa i gramatyki, mózg może pęknąć i nie jest w stanie wykonać zadania.Strach przed oceną


Strach przed mówieniem po angielsku pojawia się najczęściej, gdy bardzo przejmujemy się oceną innych. Nie boimy się powiedzieć czegoś po angielsku, tylko ośmieszenia i tego, co pomyślą inni. Jest więc on silnie powiązany z tym, jak ważna jest dla nas ocena zewnętrzna.


Nastawienie


Jeśli jesteśmy nastawieni na rozwój, łatwiej nam pozbyć się strachu przed rozmową w języku obcym. Dlatego nie należy unikać sytuacji konwersacyjnych ani traktować ich źródło stresu, tylko sposobność, w której można wiele się nauczyć.