Najlepsza pora na naukę angielskiego

Home / Poradnik / Najlepsza pora na naukę angielskiego

Najlepsza pora na naukę angielskiego

Czy istnieje najlepsza pora na naukę angielskiego? Czy każdy człowiek może osiągać optymalną efektywność o określonych godzinach? Okazuje się, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.

Najlepsza pora na naukę dla sów i skowronków

Według niektórych naukowców kluczem do sukcesu w nauce języka jest zsynchronizowanie się z wewnętrznym, biologicznym zegarem zależnym od chronotypu.

Osoby, które lubią wstawać rano i nie potrzebują do tego budzika to tzw. skowronki. Śpią one około 7-8 godzin, ale już o 16.00 zaczynają odczuwać znużenie i najchętniej poszłyby spać o 22.00.

Z kolei sowy budzą się samodzielnie około południa, a rano do ich obudzenia niezbędny staje się budzik. Około godziny 16.00 czują się one w pełni sił, czego zewnętrznym objawem jest najwyższa temperatura ciała, szczytowy poziom melatoniny oraz kortyzolu. Zarwanie nocy, nie powoduje u sowy tak dużych problemów, jak u skowronka.

Najlepsza pora do nauki – chronotyp związany z wiekiem

Nasze potrzeby wynikają z uwarunkowań genetycznych, środowiskowych oraz wieku. Chronotyp zmienia się bowiem na różnych etapach życia. W wieku przedszkolnym dzieci są silnie nastawione na poranek, a w wieku dojrzewania następuje u nich zwrot ku wieczorowi. Pod koniec okresu dojrzewania stają się one jednak bardziej zorientowane na poranek.

Warto więc zwrócić uwagę, że młodzież należy do osób najbardziej nastawionych na wieczór, czemu nie sprzyjają pory wczesnego rozpoczynania nauki w szkole.

Najlepsza pora na naukę nie jest jednoznaczna.

Lew, delfin, wilk czy niedźwiedź?

Z kolei Michael Breus. Wyróżnił nie dwa, a cztery chronotypy Jego zdaniem ludzie dzielą się tu na delfiny, lwy, niedźwiedzie oraz wilki.

Delfiny często cierpią na bezsenność i śpią lekko, a ich najlepszy czas na naukę jest między godziną 10 a 12. Lwy z kolei wstają niezwykle wcześnie, ale wczesnym wieczorem są już zmęczone. Ich optymalny okres aktywności mózgu to godziny od 13 do 17. Niedźwiedzie wymagają 8 godzin nocnego snu, a ich czas na naukę przypada między godziną 20 a 22. Natomiast wilki mają kłopoty ze wczesnym wstawaniem, a wieczór to dla nich najlepszy czas. Te osoby powinny bacznie się obserwować, by zaobserwować, kiedy ich mózg najlepiej pracuje.

Najlepsza pora na naukę angielskiego – wyż czy niż?

Według innych badań nasze zdolności intelektualne i koncentracja nie są uzależnione od chronotypu, ale zmieniają się według stałego rytmu.
Otóż mamy dwa wyże intelektualne, które są najlepszymi porami na naukę angielskiego. Pierwszy z nich rozciąga się od godziny 06.00 i trwa do godziny 13.30, Drugi zaczyna się około 15.30 i kończy się pomiędzy 21.00 a 22.00. Mamy też 2 niże intelektualne. Jeden nocny a drugi popołudniowy od 13.30 do 15.30. Naukowcy wyznający ten pogląd sugerują , że najlepiej zmienić swój chronotyp, by dostosować go do wyżów i niżów intelektualnych.

Czy wobec tego czas między 13.30 a 15.30, można wykorzystać na naukę języka? Tak, ale w sposób mniej intensywny. Można włączyć serial w oryginale, sięgnąć po anglojęzyczną lekturę albo podcast.

Wcale nie o poranku

Inne wyniki badań naukowych prowadzonych nad procesem zapamiętywania wskazują, że wbrew powszechnym opiniom, to nie wczesna pora dnia jest najlepsza do nauki, lecz popołudniowa i wczesnowieczorna. Otóż jak się okazuje godziny między 9, a 12 ułatwiają przyswajanie wiedzy jedynie przez pamięć krótkotrwałą. Z kolei między godziną 16, a 19 najlepiej działa długotrwała.

Naukowcy podkreślają, że bez względu na to, czy jest się sową, czy skowronkiem godziny najwydajniejszej pracy mózgu, to godziny między 16 a 19. Powszechne przekonanie, że najlepiej uczyć się rano nie znalazło bowiem potwierdzenia w pracy badaczy z Uniwersytetu w Essen opublikowanej w 2019 roku. Okazało się z niej bowiem, że najlepsze wyniki w nauce osiągają studenci uczący się w godzinach 11:30 – 19:20.