Monarchia Parlamentarna w Wielkiej Brytanii

Strona główna » Monarchia Parlamentarna w Wielkiej Brytanii

Monarchia Parlamentarna w Wielkiej Brytanii

8 września zmarła Elżbieta II, która była najdłużej panującym władcą w historii Wielkiej Brytanii. Po jej śmierci na tron wstąpi jej najstarszy syn Karol. Jaka jest faktyczna rola monarchy brytyjskiego i kim on jest w politycznym systemie panującym w Zjednoczonym Królestwie oraz czym jest monarchia parlamentarna?

Monarchia parlamentarna jako ustrój polityczny UK

Ustrojem politycznym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest monarchia parlamentarna i funkcjonuje w nim system gabinetowo – parlamentarny. Monarcha pełni głównie funkcję reprezentacyjną. System ten oparty jest na dwupartyjności, rząd powoływany jest przez parlament, a wybór premiera łączy się z wyborem zwycięskiej partii. Główna władza wykonawcza należy więc do rządu, wyłonionego z większości, która wygrała wybory do Izby Gmin, a premierem zostaje lider tej większości.

Jednak dziedzicznym władcą Wielkiej Brytanii jest król. System polityczny Wielkiej Brytanii oparty jest jednak o maksymę, która głosi „rex regnat, sed non Gubernat”, czyli król panuje, ale nie rządzi. Władza królewska spoczywa w rękach parlamentu, sądów i gabinetów.

10491999

Intensywne Konwersacje

  • Koncentrujemy się na intensywnym ćwiczeniu zdolności mówienia i słuchania. Rozwijamy płynność wypowiedzi oraz doskonalimy poprawną wymowę w języku angielskim.
  • Gwarantujemy szeroką gamę ćwiczeń komunikacyjnych oraz interesującą tematykę zajęć. 
  • Lekcje są w całości oparte na współczesnych, autentycznych tekstach – tematy są aktualne, interesujące i prowokujące
  • Wszystkie materiały są dostarczane przez Three Lions – Są one cyfrowe i interaktywne, a zajęcia prowadzą wyłącznie native speakerzy
  • Po zajęciach odwiedź platformę e-learningową, aby znaleźć nowe ćwiczenia, które poszerzą i wzmocnią zdobytą wiedzę
  • Użyj kodu: 3L-30, aby uzyskać 30% zniżki na cenę kursu do 31 maja
SKU: Brak danych Kategoria:

Zapisz się do grupy

Nazwa grupy Dni i godziny Start Koniec Cena Kup
Konwersacje B1/B2.1A Wt+Śr+Czw 9.30-12.45 02.07.24 18.07.24 1049 Zamawiam
Konwersacje B1/B2.2A Wt+Śr+Czw 9.30-12.45 23.07.24 08.08.24 1049 Zamawiam
Konwersacje B1/B2.1A + 2A Wt+Śr+Czw 9.30-12.45 02.07.24 08.08.24 1999 Zamawiam
Konwersacje B1/B2.1B Wt+Śr+Czw 17.30-20.45 02.07.24 18.07.24 1049 Zamawiam
Konwersacje B1/B2.2B Wt+Śr+Czw 17.30-20.45 23.07.24 08.08.24 1049 Zamawiam
Konwersacje B1/B2.1B + 2B Wt+Śr+Czw 17.30-20.45 02.07.24 08.08.24 1999 Zamawiam
Konwersacje B2/C1.1A Wt+Śr+Czw 9.30-12.45 02.07.24 18.07.24 1049 Zamawiam
Konwersacje B2/C1.2A Wt+Śr+Czw 9.30-12.45 23.07.24 08.08.24 1049 Zamawiam
Konwersacje B2/C1.1A + 2A Wt+Śr+Czw 9.30-12.45 02.07.24 08.08.24 1999 Zamawiam
Konwersacje B2/C1.1B Wt+Śr+Czw 17.30-20.45 02.07.24 18.07.24 1049 Zamawiam
Konwersacje B2/C1.2B Wt+Śr+Czw 17.30-20.45 23.07.24 08.08.24 1049 Zamawiam
Konwersacje B2/C1.1B + 2B Wt+Śr+Czw 17.30-20.45 02.07.24 08.08.24 1999 Zamawiam

Czytaj więcej

Opis

Lekcje prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowanych native speakerów i koncentrują się na rozwijaniu swobodnego, naturalnego mówienia i słownictwa

Oferujemy lekcje tematyczne oparte na autentycznych tekstach z amerykańskich lub brytyjskich mediów. Tematy lekcji są nowoczesne i aktualne – zaprojektowane tak, aby zainteresować, rozbawić i sprowokować uczestników lekcji. Są to lekcje, w których uczniowie chcą wyrażać swoje opinie. Całe słownictwo pochodzi z autentycznych tekstów, dzięki czemu uczniowie mają pewność, że uczą się tylko prawdziwego, nowoczesnego słownictwa

Wszystkie materiały są wliczone w cenę – Materiały do nauki są interaktywne, więc nie wymagają drukowania

Materiały do nauki są udostępniane uczniom przed kursem, dając im czas na przygotowanie się, dzięki czemu uczniowie przychodzą na zajęcia przygotowani i pewni siebie

Po zajęciach nauka jest kontynuowana za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji e-learningowej. Po każdych zajęciach dodawane są nowe materiały, aby dalej rozwijać i utrwalać język poznany na zajęciach

Co tydzień studenci są zapraszani na dodatkowe, bezpłatne zajęcia, podczas których dalej rozwijają swoje umiejętności i poznają studentów z innych grup

Semestr kończy się egzaminem online obejmującym całe słownictwo z kursu, po którym studenci otrzymują certyfikaty

Monarchia parlamentarna w Wielkiej Brytanii – jak do niej doszło?

Wstąpienie na tron władców z dynastii Tudorów Henryk VIII po nim Elżbieta I miało wpływ na malejącą rolę parlamentu. Po śmierci Elżbiety I Stuartowie próbowali kontynuować rządy absolutne. Jednak coraz większe wpływy w Anglii zdobywało mieszczaństwo, które płaciło wysokie podatki, ale nie miało wpływu na rządy. Grupa ta rozpoczęła dążenia do wzmocnienia swojego znaczenia w państwie.

Panujący od 1625 roku Karol I był zwolennikiem absolutyzmu, i przez 11 lat nie zwoływał posiedzeń Parlamentu.
Jednakże w 1640 roku po wybuchu buntu w Szkocji parlament, musiał wyrazić zgodę na nałożenie nowych podatków na armię i przedstawił królowi projekt reform ograniczających jego władzę.

Królowa pełni rolę reprezentacyjną.

Wówczas rozpoczęła się wojna domowa pomiędzy wojskami króla i armią parlamentu złożoną z mieszczan, drobnej szlachty i chłopów, dowodzoną Oliviera Cromwella. W 1645 roku ci drudzy rozbili wojska królewskie i w 3 lata później podjęto uchwałę, że źródłem władzy jest lud, a parlament najwyższą władzą Karola skazano na śmierć, parlament zniósł monarchię i wprowadził republikę. W 1653 Cromwell ogłosił się lordem protektorem i wprowadził dyktatorskie rządy.

Po jego śmierci, aby zapobiec walkom wewnętrznym, parlament zaproponował dynastii Stuartów ponowne objęcie tronu. Pod warunkiem, że król uzna silną pozycję parlamentu i jego udział w rządzeniu. W 1689 roku parlament Anglii stał się najwyższym organem władzy, stojącym ponad królem. W taki sposób Anglia stała się monarchią parlamentarną, w której władzę sprawuje parlament, a król pełni jedynie funkcję reprezentacyjną.

Rola monarchy w systemie politycznym Zjednoczonego Królestwa.

Obecnie władza króla została ograniczona właściwie tylko do funkcji reprezentacyjnej, zwoływania parlamentu czy nominowania premiera. Rolę monarchy brytyjskiego można jeszcze uzupełnić o trzy prawa: udzielania rad, zachęcania i ostrzegania.

Specyficzną cechą monarchii brytyjskiej jest fakt, że król (lub królowa) są jednocześnie głową Kościoła Anglikańskiego oraz odgrywają ważną rolę we Wspólnocie Narodów, organizacji skupiającej kraje w przeszłości kolonizowane przez Anglię, Aż 16 krajów członkowskich Wspólnoty Narodów, uznaje monarchę Anglii za własnego władcę.

Korona to jeden z insydniów władzy królewskiej.


Choć brytyjska monarchia konstytucyjna teoretycznie daje królowi kompetencje decydowania o wojnie i pokoju, w praktyce królowa Elżbieta II nigdy z tych uprawnień nie korzystała. Jako osoba spajająca królestwo nie wygłaszała swoich poglądów w kwestiach politycznych. Od 19 wieku królewskie prerogatywy mogą być realizowane tylko zgodnie z poradą premiera lub ministrów gabinetu. Gabinet natomiast odpowiedzialni są za efekty tych działań przed parlamentem. Monarcha musi mieć jednak wgląd w sprawy państwowe. Dlatego zgodnie z tradycją królowa co tydzień spotykała się z premierem – by omówić sprawy bieżące. Co roku monarcha, przybywa też do parlamentu, gdzie kreśli się plany na następny rok.