Jak opanować Present Tense?

Home / Poradnik / Jak opanować Present Tense?

Present Perfect jest jednym z podstawowych czasów używanych w języku angielskim. Niestety wiele osób ma problem z jego zrozumieniem. Mnóstwo początkujących uczniów zastanawia się jak opanować Present Tense w krótkim czasie. W naszym artykule podpowiadamy, dlaczego Present Perfect jest tak trudny dla Polaków oraz w jaki sposób go zrozumieć. 

Kiedy stosuje się czas Present Perfect? 

Jednym z 4 czasów teraźniejszych występujących w języku angielskim jest Present Perfect. Ponadto na całość tej części gramatycznej składa się: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous. Z wymienionych czasów niezwykłą trudność dla polskich studentów stanowi Present Perfect, a zrozumienie go jest krokiem milowym w nauce angielskiego. W języku polskim nie istnieje żaden odpowiednik, który przypominałby jego konstrukcję, przez co tak trudno go zrozumieć i zapamiętać. Niejeden początkujący uczeń zadaje sobie pytanie, jak opanować Present Tense? Przede wszystkim należy wiedzieć, kiedy się go stosuje. 

Present Perfect to czas teraźniejszy dokonany, łączący przeszłość z teraźniejszością. Dzięki niemu opisuje się własne lub cudze doświadczenia oraz czynności rozpoczęte w przeszłości i trwające do dziś. Służy do omawiania:

  • wydarzeń, które miały miejsce w nieokreślonym czasie,
  • czynności już zakończonych, których skutki są widoczne obecnie,
  • aktywności rozpoczętych w przeszłości i trwających do dzisiaj,
  • osiągnięć ludzkości, które są wciąż ważne dla całego świata. 

Poprawną konstrukcję czasu Present Perfect przedstawiono poniżej. 

podmiot+have/has+III forma czasownika

Jak opanować Present Tense? 

Czas Present Perfect jest trudny dla Polaków nie tylko dlatego, że jego odpowiednik nie istnieje w języku polskim. Wielkim utrudnieniem są również zmienione formy czasowników, których trzeba się nauczyć na pamięć. Ponadto występują one w konstrukcji złożonej, co dla Polaków jest nowością. Czasownik złożony oznacza, że w jednym zdaniu pojawiają się dwie formy odnoszące się do jednej wykonywanej czynność. 

Present Perfect, choć jest nieco trudniejszy, to można się go nauczyć. Początkujący uczniowie dużo rozmyślają nad tym, kiedy używać czasu Present Perfect, a kiedy Present Simple. Studenci podczas rozmów w języku angielskim powinni zastosować jedną prostą zasadę: jeśli nie znasz konkretnej daty rozpoczęcia wydarzenia, zastosuj czas Present Perfect. To powinno pomóc podczas pierwszych anglojęzycznych konwersacji.