Czy warto zapisać się na zajęcia z native speakerem?

Home / Poradnik / Czy warto zapisać się na zajęcia z native speakerem?

Czy warto zapisać się na zajęcia z native speakerem?

Zajęcia z native speakerem mają swoich zwolenników i przeciwników. Choć istnieją osoby, które zdecydowanie preferują polskich nauczycieli, przebywanie i rozmowa z rodzimym mówcą języka angielskiego ma bardzo wiele plusów i prowadzi do szybszego i bardziej naturalnego przyswajania języka. Jakie są więc główne zalety lekcji z native speakerami? Dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Kim jest native speaker?


Native speaker oznacza dosłownie rdzennego mówcę. Określenie to jest anglicyzmem, który przeniknął do języka polskiego. Native to człowiek posługujący się językiem, w tym wypadku angielskim, jako mową ojczystą. Polacy są native speakerami języka polskiego. Z kolei Anglicy, czy Amerykanie są native speakerami języka angielskiego. Native speaker najczęściej wychowywał się w innym kraju niż kursant. Z reguły nie potrafi on dobrze posługiwać się językiem ucznia.


Dla kogo zajęcia z native speakerem


Zajęcia z native speakerem są wiec idealne dla osób, które znają podstawy angielskiego i chcą rozwijać swoje umiejętności językowe. Dla nich nauka z native speakerem będzie dobrym wyborem. Konieczność porozumienia się w języku nauczyciela będzie bowiem pewnym bodźcem motywującym kursantów do korzystania z angielskiego.
Wpływa ona na szybsze przełamanie bariery językowej.

Ponadto większy wysiłek umysłu, którego wymagają takie zajęcia , przynosi szybkie efekty, Dzięki lekcjom z rodzimym mówcą kursant nabiera naturalności i spontaniczności podczas prowadzenia rozmowy.


Oprócz tego słuchanie zwrotów, idiomów, powiedzeń używanych przez native speakera podnosi poziom słownictwa. Uczy też kursanta bardziej zaawansowanych sformułowań oraz pozwoli na osłuchanie się i nauczenie akcentu właściwego dla danego obszaru.

Zajęcia z native speakerem to także mile spędzony czas.

Zalety zajęć z native speakerem

Konwersacje z native speakerami mają bardzo wiele zalet przydatnych dla osób, które pragną nauczyć się języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, Oto główne plusy takich lekcji:


Zajęcia z native speakerem a poznawanie innych kultur


Dużo łatwiej nauczyć się angielskiego będąc, zafascynowanym anglosaską kulturą i stylem życia, niż gdy zależy nam jedynie na zdaniu jakiegoś egzaminu. Rozmowa z native speakerem pomaga dowiedzieć się, jak wygląda jego kultura i zwyczaje, wolny czas i rozumienie świata. Poszerza również horyzonty poznawcze i otwiera umysł. Dzięki temu lekcje z native speakerem mogą wzbudzić głębszą motywację do nauki, i uczynić ją przyjemniejszą i skuteczniejszą.


Wielu ludzi obawia się rozmowy z obcokrajowcem, szczególnie native speakerem. Dlatego lekcje z nim pozwalają oswoić się z taką sytuacją komunikacyjną. Sprawi to, że późniejsze rozmowy z innymi obcokrajowcami i native speakerami pójdą nam o wiele łatwiej.


Zajęcia z native speakerem to osłuchanie z innym akcentem


Ucząc się danego języka, wpływamy na specyficzny aparat mowy, Dlatego też ludzie z różnych krajów będą mówić po angielsku z odmiennym akcentem. Jeśli uczymy się j angielskiego wyłącznie od Polaków, z reguły okazuje się, że rozumiemy jedynie Polaków mówiących po angielsku.
Warto jednak pamiętać, że, to iż zaczniemy rozumieć native speakera z Londynu, nie znaczy, że zrozumiemy innego native speakera z Texasu czy Sydney, dlatego warto, jest dużo słuchać i rozmawiać z różnymi ludźmi, i jak najwięcej osłuchiwać się ze wszystkimi możliwymi akcentami.


Nauka idiomów


Znajomość idiomów i związków frazeologicznych używanych przez Brytyjczyków i Amerykanów jest bardzo przydatna. Native speaker jako nauczyciel t używa takich zwrotów adekwatnie do sytuacji i robi to z naturalną częstotliwością, Dzięki rozmowom z osobami, dla których angielski jest językiem ojczystym, takie wyrażania staną się naturalną częścią używanego przez kursanta języka.


Poznanie slangu i potocznych sformułowań


Slang i potoczne sformułowania to trudna część w nauce języka. Idiomów da się bowiem wyuczyć, a slang i potoczne sformułowania żyją swoim życiem, ewoluując przez cały czas. Pewne określenia występują regionalnie, inne wychodzą z użycia. Natomiast native speaker będzie „czuł” aktualność pewnych sformułowań i może wyjaśnić kontekst z nim związany.