Czasy przyszłe

Home / Nowości / Czasy przyszłe

Czasy przyszłe

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku nie polegają tylko na użyciu konkretnego czasu przyszłego. Wprawdzie istnieją cztery czasy, które oznaczamy jako przyszłe ale możemy też mówić o przyszłości używając czasów teraźniejszych oraz niektórych konstrukcji. Warto przypomnieć sobie wszystkie sposoby na jakie możemy mówić o przyszłości po angielsku.

Jak możemy mówić o przyszłości?

Czas przyszły służy do mówienia o czynnościach, które jeszcze nie nastąpiły ale my wiemy lub przewidujemy że nastąpią. Do mówienia o przyszłości służą cztery czasy przyszłe:

  • Future Simple ,
  • Future Continuous,
  • Future Perfect,
  • Future Perfect Continuous.

Poza tym do wyrażania przyszłości stosuje się wyrażenie to be going to oraz czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous.

Future Simple

Czasu Future Simple używamy do przepowiadania przyszłych wydarzeń:
It will rain tomorrow.

Do wyrażania spontanicznej decyzji:
I’ll give you a sandwich..

Przy składaniu propozycji:
I’ll help you.

Przy prośbie

Will you help me?

Do wyrażania niechęci:

I won’t leave until 6! I hate getting up early.

Z odmienionym czasownikiem shall w formie pytającej, aby coś zaproponować:


Shall I take your bag?

w formie pytającej, aby kogoś gdzieś zaprosić:

Will you visit me?

Future Continuous

Future Continuous używamy do wyrażenia czynności niezakończonej w przyszłości.

do mówienia o zdarzeniach lub czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości.

This time tomorrow I will be going to Berlin.

do grzecznego pytania o informację dotyczącą przyszłości.

Will you be playing bridge with us tonight?

w odniesieniu do wydarzeń ciągłych, które będą miały miejsce w przyszłości.

I’ll be seeing Tom in the concert next week.

Do wyrażania przyszłości służą czasy przyszłe i inne konstrukcje.

Future Perfect

Future Perfect używamy do mówienia o czynnościach ukończonych w przyszłości do określonego momentu i często towarzyszą mu wyrażenia czasowe.

Will you have done your homework when I pick you up?

Future Perfect Continuous

Stosujemy go podobnie jak Future Perfect, w odniesieniu do czynności lub wydarzeń w czasie przyszłym, które nie są ukończone pomiędzy chwilą obecną a konkretnym momentem w przyszłości.

I will have been waiting here for two hours by five o’clock.

Stosowanie czasu Present Continuous do mówienia o przyszłości zaplanowanej

Czasu Present Continuous używamy także, do mówienia o przygotowaniach do wydarzeń mających miejsce w przyszłości. jeśli pewne przygotowania do nich już zostały powzięte. Tak samo jest w języku polskim. Często zamiast pójdę do kina dziś wieczorem, mówimy idę do kina dziś wieczorem Oznacza to, ze jesteśmy tego pewni, bo na przykład mamy już zakupione bilety. Podobnie jest w języku angielskim :

I am going to the cinema tomorrow. I have already bought the ticket.

Czas Present Simple a wyrażanie wydarzeń zaplanowanych

Present Simple używamy do mówienia o wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości jeśli są zgodne z rozkładem jazdy, planem lekcji, harmonogramem, itp.

The train arrives at 6.30 tomorrow.

Konstrukcja „to be going to” w odniesieniu do przyszłości

Tę konstrukcję stosujemy głównie w odniesieniu do planów i zamiarów lub prognoz, które opieramy na jakichś przesłankach. Istotne jest, że decyzja o dokonaniu czegoś w przyszłości zapadła już wcześniej lub istnieją przesłanki aby uważać, że tak się stanie.

We are going to have lunch together on Sunday.

He’s going to be a good teacher.