Angielski system edukacji

Strona główna » Angielski system edukacji

Angielski system edukacji

O szkołach brytyjskich zwykły krążyć legendy. Nakręcono o nich wiele kontrowersyjnych filmów. Jak naprawdę wygląda angielski system edukacji?

Jak podzielony jest angielski system edukacji?

System edukacyjny we wszystkich krajach Zjednoczonego Królestwa różni się od siebie . Najbardziej do siebie zbliżone są systemy nauczania w Anglii i Walii. System obowiązkowej edukacji w Wielkiej Brytanii obejmuje szkołę podstawową i średnią. Dzieli się on na cztery poziomy nauczania: Primary School – szkołę podstawową, Secondary School – szkołę średnią i Further Education – dalszą edukację pomaturalną. Szkoła wyższa to Higher Education. Dzieci osób legalnie zamieszkujących na terenie UK mogą chodzić do bezpłatnych szkół państwowych.

Rodzaje szkół angielskich

W Anglii State School oznacza szkołę państwową a Public School prywatną. Czasami jednak szkoły prywatne nazywają się Private Schools.

Większość szkół państwowych to szkoły ogólnokształcące nazywane Comprehensive Schools, choć w niektórych rejonach kraju można spotkać podział na Secondary Modern School oraz Grammar School, czyli zawodówki. Wiele szkół i prywatnych, i państwowych to tzw. Church Schools, co nie ma żadnego przełożenia na religijność. Zdarza się, że bywają to szkoły wyznaniowe, ale często jest to bardziej kwestia nazewnictwa.

Większość szkół podzielonych jest na juniors oraz seniors. Junior School, inaczej nazywana Primary School to placówka dla uczniów w wieku 4-11 lat, a Senior School lub Secondary School dla młodzieży od 11-18 lat. Uczniowie począwszy od 3-latków do 16-latków zobowiązani są do noszenia mundurków. Każda szkoła ma swój kolor i swoje logo naszyte na bluzie.

Rok szkolny w Wielkiej Brytanii

Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry. W połowie każdego z nich uczniowie mają tygodniowe ferie, a wakacje przypadają na zakończenie każdego z tych trymestrów. Przedmiotami obowiązkowymi są: język angielski, matematyka i przyroda. Natomiast historia, geografia, sztuka, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne, języki obce oraz religia i edukacja seksualna to przedmioty nieobowiązkowe. W ciągu roku uczeń może opuścić tylko do 10 dni, wliczając w to choroby . Szkołę podstawowa kończą egzaminy SATs.

Angielski system edukacji od przedszkola do matury

Nauczanie przedszkolne czyli Nursery i Pre School jest nieobowiązkowe. Szkoła podstawowa zaczyna się w wieku 4-5 lat, i z niej uczeń automatycznie przechodzi do kolejnego etapu nauczania – High School albo Secondary School, które. trwa od 11 do 16 roku życia ucznia. W wieku ok 13 lat dziecko ponownie zdaje egzaminy SATs. Skala ocen przebiega od 8 do 1. Ta ostatnia jest równoznaczna z brakiem promocji. Gimnazjum kończy egzamin General Certificate of Secondary Education, który jest oceniany w systemie literowym od A do G oraz U , które oznacza, że uczeń nie zdaje.

Kolejny stopień edukacji to Further Education / College czyli szkoła średnia, która trwa do 18 roku życia. College kończy się egzaminami A-levels, które są odpowiednikiem polskiej matury, również zdawanej w skali A-U. Zaliczenie tego egzaminu pozwala na rozpoczęcie edukacji wyższej.

W szkołach średnich uczniów dzieli się na grupy ze względu na uzyskane wyniki z egzaminów. Set 1 to najlepsza grupa, a sety 5,6,7 są dopuszczające. Liczba miejsc w każdym secie czyli klasie jest ograniczona i trudno jest dostać się do wyższego setu. Jeśli uczeń opuści się w nauce w ciągu roku szkolnego – zostaje przeniesiony do niższego setu. Wówczas na jego miejsce może zostać przeniesiony uczeń z niższej klasy, który poprawił swoje wyniki.

Studia w Wielkiej Brytanii

Studia w Wielkiej Brytanii są dwustopniowe. Wyróżniamy 3-4 letnie studia licencjackie (undergraduate) oraz 1-2 letnie studia magisterskie czyli postgraduate. Uczelnie wyższe z Anglii dzielą się na Stare Uniwersytety, które stanowi prestiżowa grupa złożona 50 najstarszych uczelni brytyjskich zachowująca najwyższe standardy nauczania, i Nowe Uniwersytety o niższym poziomie.